Gråmejsetur til Udholm Mose og Sandmosen den 2. juni 2016

sandmosen1Endnu en gråmejsetur der begyndte i det fineste solskinsvejr og med varme. 9 deltagere mødtes på det aftalte mødested – Rødhusvej/Halvrimmensvej.
Dagen før havde Poul Erik og Svend Erik været på forundersøgelse for at finde egnede lokaliteter, men med ret dårligt held. Vi valgte derfor at gå mod vest ad en grusvej der gik parallelt med Rødhusvej og langs et tidligere grusgravningsområde. Området var nogen steder under begyndende tilgroning af pil og tagrør, men andre steder endnu kun med græs og urter, ligesom der var fugtige partier. Længst mod vest er der fortsat råstofgravning. Mellem grusvejen og Rødhusvej havde vi bevoksninger af især nåletræer.

 

sandmosen2Variationen gjorde, at der kunne ses og høres mange forskellige almindelige fuglearter. Ind imellem var der dog arter der fik større opmærksomhed, bl.a. en meget sangglad Kærsanger der underholdt med sin meget varierede sang. Desuden Rørsangere, et par Rødrygget tornskader, og rovfugle som Musvåge, Spurvehøg og et par trækkende Hvepsevåger. Pludselig blev der råbt LÆRKEFALK. To Lærkefalke der fouragerede ved at jage større insekter kunne i længere tid følges ude over området.
sandmosen3Da vi nåede området, hvor der blev gravet grus og sand, fandt vi ikke overraskende et par af Lille præstekrave samt Stor præstekrave, Knopsvaner og Gråstrubet lappedykkere.
Vi gik derefter tilbage til bilerne, hvor der blev drukket formiddagskaffe. Da det var overstået kørte vi ud til en tidligere losseplads, hvor der tidligere havde været store hættemågekolonier i søerne der. Her blev der set/hørt bl.a. Trane, Vandrikse og Rørdrum. Nu trak der nogle skyer op, og vi kunne høre torden, så vi valgte at finde til bord og bænk nær Moseby, hvor vi kunne spise frokost. Da den var overstået i stort set tørvejr, kørte vi til Tranum Klitplantage. Her er der et udkigstårn ved Overklitten Sø – et flot område, men temmelig fugletomt. Her blev bl.a. set sandmosen5Rødben og plukket nye porseskud til kryddersnapsen.

Her sluttede forårets sidste gråmejsetur, og vi siger tak for det fine fremmøde der har været, ønsker Jer alle en god sommer og siger på gensyn den 17. august ved Ulvedybet.

Svend Erik, Poul Erik og Tscherning