Gråmejsetur til Skivum Østerkrat og Halkær Sø.

graamejser højris 001Forårets sidste gråmejsetur fandt sted den 18. juni og havde 14 deltagere. Fra mødestedet ved Suldrup Kirke kørte vi til den sydlige del af Skivum Østerkrat, hvor vi gik en tur gennem en frodig, blomsterrig og smuk ådal langs med Sønderup Å.
Her blev der bl.a. observeret to Rød glenter, som blev set flere gange og kunne ligne et ynglepar. Annelise fra Skagen var, som den eneste, heldig med at se en Isfugl flyve nede over åen. Der blev desuden set Musvåger, Misteldrosler og hørt Kærsanger en del andre sangere samt andre almindelige arter. Vi kørte derefter til Højris Mølle, der ejes af Danmarks Naturfond. Her gik vi en tur ad en af de afmærkede ruter i et meget varieret landskab, hvor der bl.a. blev set Grå fluesnapper. Tilbage ved bilerne tog vi frokost inden turen gik videre til graamejser højris 006Halkær Sø og Ådal. Her blev der set over 100 rastende Knopsvaner, mange Blishøns samt arter som Toppet lappedykker, Grågås, Skeand, Knarand, Troldand, Rørhøg, mange Land-, Bysvaler og Mursejlere. Lige ved turens afslutning så vi desuden tre Ravne.

Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen