Gråmejsetur til Als Odde 21.januar 2016

als odde 003Gråmejsetur til Als Odde 21. januar 2016
Efter en meget kold nat mødte der 20 personer op til årets første Gråmejsetur, der gik til Als Odde og Mariager Fjord.
Der havde forinden været mange kolde dage og nætter, så der var is langt ud på havet ved fjordens munding, men en stor del af fjorden var dog isfri. Ude ved iskanten var det især Gravand 1250 og Lysbuget Knortegås 350, der blev bemærket. Der var desuden bl.a. Sangsvaner, Canadagæs, Hvinand 250, Islandsk Ryle 120, Alm. Ryle 126 og Stor Regnspove 55.

 

als odde jan 2016 008

 

Efter nogen tid gik vi lidt langs fjorden og derefter op langs kysten. Her havde vi dagens overraskelse, idet vi på tilbagevejen lettede to Enkeltbekkasiner samt Bjergirisk 66.
Da vi kom tilbage til bilerne var det tid at få lidt mad og især noget varmt at drikke.
Vi kørte derefter ud mod Havnø. På vejen gjorde vi et holdt ved et bækudløb vest for Lounkærgård. Vi fulgte bækken ud til diget ved fjorden og havde her bl.a. et par Bjergpibere. Ved Havnø var der ikke så meget at se, så her skiltes flokken. Nogle kørte hjem, nogle fortsatte til Hadsund og andre til Lille Vildmose.

als odde jan 2016 010Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen