Gråmejsetur på en efterårsdag 10. september

Birkesoe1Nu havde vi ellers vænnet os til, at der er sommervejr hver dag. Godt nok med lidt lavere temperaturen end i juli måned, men det var ok for de fleste, at det var blevet sådan. Så det var ikke helt tilfredsstillende at høre vejrudsigten for tirsdag den 10 sept. Regn og blæst var meldingen.

Da jeg kørte hjemmefra kl. 8 stod regnen ned. Gad vide, hvor mange der kommer i dag?

Gråmejser er seje folk, der ikke lader sig lukke inde af regn. 17 deltagere mødte på Lille Vildmosecenteret, til denne tur som Tscherning og jeg stod for. Mens vi første samledes, gik samtalen på en kommende navneforandring. Deltagerne var faktisk enige i, at vi ikke længere skal hedde Gråmejser. Navnet deler vi med DOF Nordvestjylland, som både de og vi, var indstillet på godt kunne lade sig gøre. Men det har givet anledning til nogle misforståelser, som vi skal finde en løsning på. Poul Erik, Tscherning og jeg tager den op på næste møde og finder på en løsning. Dagens vejr taget i betragtning, kunne det godt være vi skulle kalde os Gråmåger i stedet for? – men der var også andre forslag i luften, mens vi ventede på, at de sidste ankom til dagens tur.

Birkesoe2

Første kig efter fuglene foregik ved at tage ud til pavillonen ved den nye Birkesø. For vandstanden i søen var det meget godt, at det regnede, men der var nu vand nok til, at der opholdt sig ret mange fugle ude på fladerne, hvor der var masser af frisk græs, men også åbne vandflader. Inde i skjulet blev formiddagskaffen hurtigt fundet frem og mange havde god energi i at samtale om flere forskellige emner. Flere gik lidt frem og tilbage mellem de to åbne sidefløje, alt efter hvor tæt regnen faldt eller ikke faldt, – og når der var en melding om en god iagttagelse.

Der var meget store forekomster af Pibeand, Krikand, Gråand, Grågås, samt en lille gruppe Spidsand. Land- og Bysvaler jagtede over hele området lavt over jord og vand. Skestorkene var der over 20 af. Viber og Hjejler omkring 50, men også Mudderklire 3, Hvidklire 1, Brushane 10, Almindelig Ryle 8. Havørn 1, Rørhøg og Musvåge 2. Endelig sås Sorthalset Lappedykker 5 og Lille Lappedykker 3, Mursejler 2 og nogle få Digesvaler. Ude i græskanterne løb der flere Hvid Vipstjerter.

HegnsvejEfter små to timer i skjulet tog vi videre. Turen fortsatte i biler op ad Grønvej til Hegnsvej for at kigge ud over de vandfyldte gravebaner. Ud over de samme arter som ved Birkesø kan nævnes: Rørdrum, Troldand 5, Knarand 20, Skeand 2, Spurvehøg 1, Sortklire 1, Rørspurve3, samt nogle få mejser i hegnet langs vejen. Klokken nærmede sig madpakketid, og vi var klar til at forlade Hegnsvej for at køre til Toftesø tårnet. Oftest er det en fordel at være forrest i en kolonne, men denne gang var det kun de bagerste par biler, som fik øje på den Kongeørn, som tilsyneladende havde siddet i en busk for enden af en af gravebanerne. De hoverede ”næsten” ikke overfor vi andre, der ikke havde set den.

I Tofte tårnet var det madpakketid mens vi spejdede ud over søen. Der var ikke meget at se. Af nye arter var det Rødben 5 og en Gråstrubet Lappedykker. Måske derfor gik flere lidt i selvsving over afprøvning af, at kommunikere via den nye fugleapp Zello. Regnen var stilnet noget af og klokken var nær ved kl. 14, så det var tid at sige farvel og tak for i dag.

Krikand             Roedben

Tekst og fotos: Svend Erik Mikkelsen