Gråmejsetur online til Is vågerne.

isvaage 2021 (1)Da vi jo måtte aflyse vores tur til Is vågerne ved Nibe og Sebbersund, besluttede vi at lave turen bare med os to ledere i hver sin bil, og så lægge beskrivelsen af hvad I kunne have set op på hjemmesiden, for på den måde kunne I jo komme med på gråmejsetur online.

Det kunne måske også inspirere nogen til at tage på en tur selv en anden dag.

Vi besluttede at lave turen fredag den 12. februar, hvor vejrmeldingen lød på sol og næsten vindstille.

Vi mødtes kl. 09,00 på havnen i Nibe, der var flot sol og temperaturen var – 13 grader, så fjorden var frossen helt til,  og der var fine våger langs havnen og ude ved sejlrenden. Vi startede med en snak med naturfotografen Flemming Almann, der havde stillet op til at filme fuglene ude i vågen. Vi nåede også at se en enkelt vinterbader hurtigt i og op af vandet mellem isen fra den nye vinterbadebro.

isvaage 2021 (11)I vågen foran os var der de flotteste Store Skalleslugere, man kunne tænke sig, men også Hvinand, Gråand og et par Blishøns. Vi ville gå ned til sydvest hjørnet af havnen ud mod fjorden, for her var et kildevæld-dløb, og det gælder jo om at finde alle udløb i fjorden, for her er åbent vand og muligheder for at træffe de få vadefugle, der har valgt at blive heroppe på trods af kulden. Og vi blev da også belønnet med 5 almindelige Ryler og en Stor Regnspove, senere kom også en Sjagger ned for at drikke.

Så kørte vi hen til næste udløb mellem havnen og Roklubben, det er det største udløb ved Nibe, så her er altid en ret stor våge. Den var i dag utrolig tæt pakket med fugle, vi kunne næsten ikke finde vadefuglene, der gik inde imellem andefuglene. Her var over 400 Gråænder, 40 Blishøns, 14 Rødben, 17 Almindelige Ryler + en masse Måger.

isvaage 2021 (41)Så parkerede vi ved Roklubben, og gik ud for at se på vågen mellem Sølyst og Roklubben. Den var frosset meget til i nattens løb, men der var dog en del Gråænder, Hvinænder, Store Skalleluger og Sangsvaner. Imellem dem fandt vi dog også en flot han af Edderfugl og en af Spidsand.

Næste stop var ved Lundbæk Landbrugsskole. Her løber en lille bæk ud i fjorden, og her var der mange fugle, blandt andet over 200 Gravænder, 35 Pibeænder, 250 Sangsvaner og 150 Lysbugede knortegæs fløj forbi. På vej op langs bækken så vi en Dobbeltbekkasin og nogle Sjaggere.

Så kørte vi ud til Sebbersund og holdt ved broen, Her er altid en våge åbent, når vandet skal presses igennem. Der var rigtig mange Troldænder – omkring 1.050 talte vi. Men der var også hele 34 af den smukke Lille Skallesluger. Det er nok det højeste antal, jeg har set derude, men det har jo også været hård frost et stykke tid. Ellers fandt vi 20 Taffelænder og 4 Lille lappedykker herude.

IMG_2883Efter Sebbersund blev vi enige om at prøve engene mellem Nibe og Aalborg. Her har vi før været heldige med flere forskellige gåsearter i stort tal. Bramgæs, Kortnæbbede gæs, Canadagæs, Grågæs og enkelte Blisgæs Men nu var frosten jo kommet med stor kraft, så vi vidste ikke lige, om de var der stadigvæk. På markerne vest for Nyrup, der hvor vejen går lidt oppe på bakken, var vi heldige. Der stod 250 Grågæs, 1250 Sangsvaner, omkring 500  Ringduer og 15 rådyr og fouragerede på den grønne mark. Udsynet var helt i top – og solen bagte på trods af, at morgenen havde været rigtig kold. Vi forfulgte succesen på markerne frem til efter Sønderholm og kom ud på nogle markveje, som vist kun Poul Erik kendte (han har boet i området), men gæs og svaner, var der ikke i den hårde frost. Det blev til en ræv, enkelte Stære, et par Sjaggere og en Musvåge.

PE nibeturVi blev enige om, at nyde vores medbragte klemmer i Klitgårds Fiskerleje. Det var et rigtig godt valg. Der var masser af sol og fint udsyn mod hele den vestlige del af fjorden. På grund af kulden var der ualmindeligt klart. Mens vi spiste vores frokost og drak den sidste kaffe, passerede ca. 600 Knortegæs tæt på i mindre flokke. Ude i sejlrenden, der blev holdt isfri, var der hundredevis af Hvinænder og pænt med Store Skalleslugere. Nogle af fuglene i sejlrenden var dog så langt væk, at de var svære at bestemme med sikkerhed.

Da vi havde spist frokost, fortsatte vi mod Nørholm. På markene lige øst for Klitgård stod der ca 150 Sangsvaner.

Generelt var sejlrenden temmeligt langt fra vejen, og det var her de fleste fugle opholdt sig. Men afstanden var et problem for bestemmelsen. Men der var helt sikkert pæne antal Knortegæs, Hvinænder og Stor Skalleslugere. Ind imellem passerede en flok på op til 100 Knortegæs tæt forbi kysten. Kl. 14 sluttede turen på markvejen øst for sommerhusene ved Nørholm. Har var der en flok på 50 Stære og 10 Sjaggere. En af Sjaggerne var knap så heldig. Den blev slået af en Spurvehøg, mens vi sad og kiggede.

Så kære Gråmejser, prøv turen selv indtil vi igen må samles.

Tekst og fotos: Peter Manstrup og Poul Erik Sperling.