Gråmejseturen til Fur

 

fur1Der er langt fra Aalborg til Fur, sådan en oktober morgen, hvor der er mørke for de fleste, når de skal op for at deltage på turen. Jeg tænkte endda, da jeg selv stod op: Mon der kommer nogen?

Nu var det en smuk morgen at stå op til. Stille og tåget med lyset der langsomt brød igennem på vej til mødestedet ved afkørsel 29 Svenstrup. Jo jo, flere af den trofaste skare stod allerede der, kl. 6,45 og var klar til en tur til Fur. Vi kørte lidt over 7. Solen var ved at stå op. Tågen lå smukt i lavningerne i landskabet og lyset fra solen udviklede sig fra de røde farver mod de gule og hvide efter som solen kom op. Alene det gjorde, at det var vær at komme tidligt op.

Ved færgen kom yderligere deltagere til, så vi nåede op på i alt 14 deltagere. En af de tilkomne var en lokal deltager. I samarbejde med hende kørte vi til øens sydvestlige hjørne til den gamle havn. Her gik vi en mindre tur, hvor vi havde fur2udsyn ud over vandet, samt til et krat langs kysten med en del forskellige rastende småfugle. Men de fleste af dem, ser vi kun i et kort glimt, hvis vi er heldige. Der er for mange blade på træer og buske, på denne sene oktoberdag. Vi stoppede op på en mindre bakketop, hvor der var udsyn over landskabet op mod højdedragene på nordøen. 2 meget lyse, og en mørk, Musvåge sad i træerne inde over øen. De var til gengæld synlige og blev siddende.

Tilbage ved bilerne var det tid til dagens første kaffe efter den lange køretur, nogle helt fra Frederikshavn. Næste stop var ved stranden ved Fur Bryggeri. fur3Herfra gik vi en længere tur langs stranden op mod Store Knudshoved. Småfuglene gemte sig også på den strækning, bortset fra en enkelt Jernspurv, der satte sig i toppen af en gran og blev siddende, trods de mange ”øjne” der kiggede på den. Der var ikke mange fugle på vandet før end vi rundede Knudshoved. Ude nord for kysten lå der en del Toppet Skalleslugere og fouragerede i læ for den lette sydøstlige vind. Ud over dem var der et par Hvinænder. De to arter der er mange af i Limfjorden i vintermånederne, hvis ikke vandet fryser til.

Efter at have kigget lidt på de flotte foldede Molerslag med aske striberne, forcerede vi de høje bakker for at komme tilbage til bilerne over land. Det var en opstigning der fik pulsen op hos alle, nogle endda, så man måtte hive ekstra fur4frisk luft i lungerne der arbejdede på højtryk. Men efter opstigningen til bakkens top, gik resten af turen jævn nedad, tilbage til bilerne til dagens hjemmelavede madpakker. Det var blevet noget over normal madpakketid.

Næste stop var en tur på Molermuseum. Moler kan godt knyttes an til fugleverdenen, for i tiden hvor molers lagene blev dannet, efter Kridttidens ophør for 55 millioner år siden, var på den tid hvor fugleverden tog sin udvikling på jorden. Der er fundet flere fosiler i moleret af fugle.

Det var planen at vi skulle have været en tur til Færker Vig, men dagen var så fremskredet, at vi måtte droppe besøget på den lokalitet, – så vi kørte tilbage til havnen. Sagde farvel til vores lokale guide. Så var den fugletur slut, – men ikke helt for alle. Fra e´n bil så man et glimt af en Isfugl flyve hen over molen i dette øjeblik de var på vej ind på færgen. Ud at kigge efter den, men fuglen var fløjet som dagen var gået.!!!

Svend Erik Mikkelsen