GråmejserNordtur til Roshage, Hanstholm og Vejlerne 18-9-2019

Sortgrå_Ryle_og_StenvenderI et forsøg på at ramme en dag med godt blæsevejr, var der ikke annonceret en bestemt dato, men i stedet to ugenumre for turen. Da tiden nærmede sig, og der var blæst i udsigt, valgte vi dato og sendte besked ud. Vi ramte dog alligevel ikke plet, idet der dagen før var et stort træk af havfugle. Der dukkede dog alligevel nogle af de arter op, som vi gerne ville se: Rødstrubet lom 25, Sule 25, Almindelig kjove 3, Storkjove 3 og Dværgfalk 1. Desuden blev der set bl.a. mange Sortænder, Lysbuget Knortegås 85, Stenvender 1, Lille kobbersneppe 1, Sandløber 1, Sortgrå ryle 1 og Ride 62. Stenvenderen og den Sortgrå Ryle fløj og fouragerede sammen på molen. De var lærerige at kigge på, når de gik så tæt sammen, at man kunne fange dem i det samme billede.

Sortgrå_Ryle_2

Efter et par timer ved Roshage molen kørte vi ind i havneområdet, hvor der bl.a. blev set Ederfugl 8, Rødstrubet Lom 1 og Tejst 1.
Et besøg ved slambassinerne gav ikke noget nævneværdigt, og vi kørte til Fyrhaverne for at indtage vores madpakker.

Herefter delte vi os således, at de fleste kørte mod Bygholm Vejle og to mand fortsatte mod Vandet Sø, Nors Sø og Nytorp. Ved Vandet Sø blev der bl.a. set Skarv 40, Pibeand 12, Troldand 22 og Musvåge 2. Ved Nors Sø var der bl.a. Knopsvane 30, Grågås 123, Gråand 50, Krikand 145, Pibeand 115, Troldand 5, Vibe 50, Fiskeørn 1, Trane 4 samt Gransanger 2 og Spætmejse 1. Ved Nytorp, den traditionelle lokalitet for rastende måger, blev der set nogle Sorthovedet måger.

Sølvhejre                 Roshage

De andre kørte videre til Lønnerup Fjord, her var der ret højvandet og ikke ret mange fugle, så vi kørte videre mod Østerild Fjord, men her var dæmningen spærret på grund af byggeri ved slusen, så vi måtte køre tilbage til Thistedvejen.

Vi gjorde holdt ved Tømmerby Fjord tårnet, og her så vi 4 Sølvhejre ret tæt på. Det er jo også tæt på deres ynglekoloni. Så tog vi til Bygholm Dæmningen, og her var som altid mange fugle, blandt andet tusindvis af Hjejler. Men turen største oplevelse fik vi, da en af de unge Havørne fløj lige hen over os i fint solskin. Senere kom også en Vandrefalk lige hen over os, rigtig flot.

Efter disse oplevelser tog vi afsked med hinanden og kørte hjem til eftermiddagskaffen.

Havørn_Bygholm              Vandrefalk_Bygholm

Tekst: Tscherning Clausen og Poul Erik Sperling.
Foto: Svend Erik Mikkelsen.