GråmejserNordtur til Fosdalen, Svinklovene og Bulbjerg 15. juni 2020

DSC02027Så nåede vi frem til sidste gråmejsetur i første halvår med mødested ved Tranum Kirke kl. 09.
Vi var dog tre personer, der allerede ankom kl. 08 og så bl.a. to Traner flyve over kirken samt en Spurvehøg med bytte og hørte Rødstjert. Da alle øvrige var ankommet ved 9-tiden, kørte vi til Lerup Kirke og p-pladsen ved øvre del af Fosdalen. Efter at have indtaget formiddagskaffe m.m. gik turen ned gennem den frodige dal. Her er Naturstyrelsen i gang med at udbygge træstier på det meste af dalen, så jorden og især planterne ikke bliver trampet i stykker, en god ide, men det medførte at vi måtte høre fuglestemmerne sammen med motorsavene på det første stykke. Efter turen ned gennem dalen måtte vi tage de 120 trappetrin op ad skrænten for at komme tilbage på højderyggen gennem skoven. På toppen blev vi dog belønnet med en meget smuk udsigt og en Musvåge tæt på i et træ på engen nedenfor. På turen hørtes en del almindelige sangfugle, hvor især Munk og Rødhals markerede sig. Stor flagspætte, Spætmejse og Skovsanger skal også nævnes herfra.DSC02040

En af turdeltagerne, Svend Møller Nielsen fra Naturcenter Fosdalen, inviterede os indenfor på det nærliggende center, der bl.a. har en stor samling af udstoppede fugle og havde Tårnfalk med unger lige uden for centret. Herfra så vi desuden Musvåge med bytte og Rødrygget tornskade.
Vi kørte nu via Slettestrand og Svinkløv til Svinklovene, hvor der blev spist frokost, mens vi kunne nyde den fabelagtige udsigt over Jammerbugten fra Bulbjerg og til Rubjerg Knude. Alt var dog ikke helt, som det plejer. Så vidt jeg kunne se, har nogen flyttet Rubjerg Knude Fyr, siden jeg sidst var her. Der blev i øvrigt bl.a. set Rødstrubet lom 8 og Rødrygget tornskade.

DSC02114 (2)Vi kørte nu via Grønnestrand, Kollerup Klit, Klim Strand og gennem Vester Torup Klitplantage til Bulbjerg, hvor den største seværdighed er ridekolonien. Her var der livlig aktivitet både med udrugning og fodring af unger i rederne på de smalle ”klippehylder”. Nogle af Riderne havde farveringe på, og Aase Jensen fik aflæst og fotograferet nogle af dem, tre kunne læses fuld ud, og svarene fortæller: LYSBLÅ ring N1 ringmærket på Bulbjerg 31.5.2020, GUL ring 8P ringmærket på Bulbjerg 16.7.2019 og Gul ring 4Y ringmærket på Bulbjerg 18.6.2015. Der var to mere med ring, men ikke alle tallene kunne aflæses. Det ser jo ud til at Bulbjergs Rider er meget stedfaste, da alle tre er født her. Tak for informationerne til Aase.

En måge, der rastede på soklen af den tidligere Skarreklit, gav anledning til nogen diskussion, uden at der kom en konklusion. Den kom dog dagen efter, da en af deltagerne, Ole Sørensen, meddelte, at der var tale om en ungfugl af Stormmåge bestemt efter et foto. Der blev desuden set Stor regnspove og Rødrygget tornskade inden turen gik hjemad.

Det blev således en fugletur uden de store fugleoplevelser, men rent landskabsmæssigt er områderne meget seværdige med store kvaliteter.

Tekst: Tscherning Clausen og Poul Erik Sperling
Foto: Aase Jensen.