GråmejserNord: Ture i efteråret 2019

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_2Så ligger det spændende efterårsprogram for GråmejserNord klar.

Ulvedybet torsdag den 15. august 2019.
Mødested: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 08.30 eller Bjerget ved dæmningens østende kl. 09.00.
Andet halvår begyndes med en tur til Ulvedybet og omegnen af Limfjorden. Vi kigger på vadefugle-trækket, samt hvad der ellers rører sig i området.

Turen varer 5 til 6 timer. Tag proviant med.
Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

 

Roshage, Hanstholm, en hverdag i uge 38 eller 39 (september) i 2019.
Mødested for samkørsel fra Aalborg: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 07.00 eller Roshage molen øst for Hanstholm Havn kl. 08.30. I et forsøg på at ramme en dag med blæsevejr venter vi med at vælge dato og giver så besked nogle dage forinden. Vi håber at se Suler, kjover, Mallemukker samt mågearter som Ride, Dværgmåge, Sorthovedet måge, alkefugle og måske de mere sjældne Sabinemåger, skråper og stormsvaler. Vi besøger sikkert også Hanstholm Havn og Fyrhaverne. Desuden har vi søerne Vandet og Nors Sø indenfor rækkevidde, ligesom Vejlerne kan besøges på hjemvejen.

Det bliver en heldagstur, så husk madpakke, drikkevarer og især varm og vindtæt påklædning.
Turledere: Poul Erik Sperling og Tscherning Clausen.

Gravlev2

Kølsen og Skals Ås udløb i Hjarbæk Fjord mandag den 21. oktober 2019.
Mødested: Pendlerpladsen efter rundkørslen ved Viborg Kraftvarmeværk ved indkørslen til Viborg (Industrivej 40, Viborg) kl. 10.00, eller for samkørsel fra Aalborg: Pendlerpladsen på Th. Sauersvej ved afkørslen 26 (hvis du kommer nordfra) fra motorvej E45 kl. 08.30. Vi har bedt de lokalkendte Kirsten og Bent Nørbæk (flittige deltagere på vores ture) om at guide os til gode fuglelokaliteter. Det kan også være lokaliteter i Nørreådalen.

Husk madpakke og drikkevarer. Turen forventes at vare 4-5 timer.
Turledere: Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen samt Bent og Kirsten Nørbæk.

6 uger blandt rensdyr, bjørne og myg i Sverige og Finland, den 30. oktober kl. 14-16 i DOF-lokalerne i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg.
Poul Erik Sperling fortæller om en 6 ugers tur i husbil igennem Sverige, samt det østlige og sydlige Finland.Det er en fortælling og billeder om rejsen, naturen og dyrene i et område, der ikke er så kendt tæt på den russiske grænse samt om en nat i fotoskjul blandt bjørne.

Der kan købes kaffe og kage og biblioteket er åbent.

vilsted_so_2005_FFVilsted Sø, torsdag den 7. november 2019.
Mødested ved samkørsel fra Aalborg: Pendlerpladsen på Th. Sauersvej (ovenfor motorvejen) kl. 09.00 eller ved Ranum Søhus (nærmeste adresse er Ranumvej 57, 9670 Løgstør) kl. 10.00. Vi kører rundt om søen og obser fra forskellige steder. Der er mulighed for svaner, gæs og ænder; er vi heldige f. eks. Blisgås, Lille Skallesluger og Vandrefalk.

Turen varer 4-5 timer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

Fugletur med efterfølgende julefrokost, torsdag den 5. december 2019.
Lindholm Fjordpark kl. 10. Mødested: P-plads ved Åvej/Stenholmsvej. Den ligger lige op ad Thistedvej efter at man krydser Lindholm å på vej ud af Nørresundby. Vi afholder julefrokost som afslutning på dette års program, men begynder med at gå en tur i Lindholm Fjordpark, hvor der kan opleves en del småfugle bl.a. Skægmejse, Sjagger m. fl. I fjorden er der gode chancer for at se Lysbuget Knortegæs, forskellige andefugle som Gråand, Hvinand, Stor og Toppet Skallesluger. Turen varer ca. 1½ time.
Derefter kører vi til Golfhuset og holder julefrokost. Pris: 200 kr. for mad og julesnaps. Øvrige drikkevarer medbringer du selv. Vi lægger op til en hyggesnak om årets ture og om det kommende års ideer til ture.

Tilmelding nødvendig til Svend Erik Mikkelsen: svemik45@hotmail.com
Turledere: Tscherning Clausen, Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

Syd

Nordmandshage og Vendsyssels østkyst, mandag den 13. januar 2020.
Mødested: Kvicklys P-plads, Loftbrovej, Bouet kl. 09 eller ved Hals Kirke kl. 09.45. Vi ser først efter fugle ved Hals Havn og kører derefter ud til Nordmandshage samt op langs kysten til Hou, og Gerå. Ved Limfjorden er der mulighed for knortegæs og forskellige vadefugle og måske en Havørn. Langs østkysten trækkende Suler, Sortand med flere og i baglandet svaner, gæs og rovfugle. Den endelige rute afgøres på dagen, afhængig af hvilke fugle der er i områderne, samt vejrforholdene.

Turen varer 4-5 timer, husk madpakke og drikkevarer.
Turledere: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen.

GraamejserNordFuglestemmer.
Flere har ønsket møder/kurser om fuglestemmer, det har vi ikke rigtigt kunnet få sat i gang, så nu prøver vi at tage aktuelle fuglestemmerne i småbidder koblet med bibliotekets åbningsformiddage. Vi vil lade nogle forskellige komme og fortælle om og høre 5-10 fuglestemmer pr. gang fra kl. 10.30 – 11.30. Vi vil servere kaffe og en småkage, samt muligheden for at se og låne bøger.
Onsdag den 4. september kl. 10.30 – 11.30: Vadefugle stemmer ved Poul Erik Sperling.
Onsdag den 2. oktober kl. 10.30 – 11.30: Gæssenes stemmer ved Sved Erik Mikkelsen.

 

Vi håber at møde Jer på turene og mange venlige hilsener,
Svend Erik Mikkelsen, Tscherning Clausen og Poul Erik Sperling

Fotos: DOF NORD Arkiv