GråmejserNord på Læsøtur

EFB6AD55C64C4689ACE28F71270EBC68GråmejserNord afholdt “efterårstur” på Læsø fra mandag den 17. til onsdag den 19 august 2020.

Da det var lidt forskelligt, hvornår folk kom til øen, var det aftalt, at vi skulle mødes kl 10.00 på campingpladsen i Vesterø, hvor vi skulle bo. De fleste af os skulle bo i campinghytter, der viste sig at være ren luksus.

Mandag 17/8
Kl 10.00 kørte 20 Gråmejser i 7 biler til den første lokalitet, der var på den sydvestlige ende af øen, på DOF basen kaldet “Vester Nyland”.

Det var en fin kystlokalitet med enge og indsøer, og det skulle senere vise sig, at være det bedste fuglested vi oplevede. Her blev vi et par timer og så på vadefugle (hjejle, præstekrave), gæs (canadagås, indisk gås) og lidt småfugle (gul vipstjert og stenpikker).

Klokken nærmede sig frokost, og den skulle indtages på Saltsydecentret, der lå ca. 10 km mod øst. Her vidste vi, at der var bænke, vi kunne sidde ved og gode toiletter. På vej dertil så vi turens første rødryggede tornskade, det skulle senere vise vise sig, at det blev turens “karakterfugl”- vi så den alle dage og stort set på hele øen.

Efter vi havde indtaget vores madpakker, spadserer vi på rønnerne, der ligger lige syd for Saltsydecentret. Vi havde generelt solskin på hele turen, men mandag var den absolut varmeste dag, knap 30 grader – så varmeflimmeren lå over rønnerne, som det flade land mod syd hedder. Fuglene gemte sig vist i skyggen, dem var der ikke mange af. Så turen over rønnerne gik med at kigge på blomster (blå ensian) og sommerfugle.

Dagen blev sluttet af ved kysten mod nord kaldet Holtemmen. Her var der fint udsyn til revlen, der gik helt til Norder Rønner. En lille ø med fyr – lidt NV for Læsø.

Om aftenen var der fællesspisning på campingpladsen, alle fik stjerneskud fra Restaurant Havnebakken, og kl. 22.00 viste Svend Erik os stjernehimlen – med Jupiter, Saturn og hans yndlingsstjernebillede: Svanen. Det sjove ved dette stjernebilledet er, at grundet jordens gang omkring solen ”flyver” svanen mod SV om efteråret og mod nord om foråret.

0D519772EDB74B9295566976FE7C6CF4

Tirsdag 18/8
Vi mødtes kl 9.00 og drog mod den vestlige side af øen kaldet Krogen/Danzigman. Lige da vi kom, blev vi mødt af 3 rødryggede tornskader, der fouragerede i buskene på engarealerne.Vi gik en tur langs kysten – der var lidt vadefugle på revlerne (islandsryle og hvidklire). Der var ikke så mange fugle, så vi fik tid til at snakke måger – svartbag, sildemåge, sølvmåge, hættemåge og de forskellige dragter 1K- 4K. På vej tilbage kom en vandrefalk dog susene lavt over området. Vi gjorde holdt et par steder på nordkysten, hvor vi bl.a. så spættet sæl og sortand inden vi tog til Østerby, hvor vi spiste frokost på havnen.

Vi var blevet stillet en is i udsigt, når vi kom til Vesterø, men først skulle vi lige gøre et holdt et par steder ved nogle indlandslokaliteter på vejen: Hedvigs Hus med det karakteristiske tangtag – nu museum – der er nu kun 20 huse af den slags tilbage på øen, som i øvrigt ikke findes andre steder i verden. I grusgraven tæt ved huset, så vi mange fine guldsmede (endnu et af Svens Eriks specialer) bl.a. Kejser Guldsmed og Blå Libelle. Vi gjorde også holdt i Kærene, hvor der var en pæn bestand af blomsten Blå Ensian. Turen blev sluttet af på havnen med en fortjent kølig isvaffel.

Aftensmaden blev igen leveret af Restaurant Havnebakken og indtaget udendørs i t-shirt.

Poul-Erik stod for en quiz (om fugle selvfølgelig) – 15 spørgsmål. Den var åbenbart ikke så nem – Åse vandt med 11 rigtige.

C102BF073280443B918BDE48C91DDC3B

Onsdag 19/8
Vi mødtes kl 10.00 efter at have gjort hytten ren, og vi tog en tur mod SV til “Vester Nyland” – det sted, vi startede mandag og havde set absolut flest fugle. Og det skuffende ikke: En stor flok hjejler (700), præstekraver, dobbeltbakkasiner, ryler, indisk gås, 3 rørhøge samlet, overflyvende vandrefalk. På vej til Saltsyderiet, hvor vi endnu engang skulle spise vores madpakker, gjorde vi stop på noget, der på DOF-basen hedder “Tusholm”. Her fik vi turens sidste rødryggede tornskader (3 stk) – og den ene tilmed en han (turens første).

Efter frokost ca. 13.30 sluttede turen – nogle fine dage med sol, oplevelser og godt humør. Folk skulle hjem med færgen på forskellige tidspunkter.

Tekst: Peter Manstrup
Foto: Karsten Bach.