Gråmejsernes efterårsprogram ligger klart

GraamejseturGråmejseture afholdes på hverdage og henvender sig især til seniorer. Alle er dog velkomne til at deltage. De fleste ture er på 4-5 timers varighed. Det er en god idé at medbringe en madpakke og drikkevarer samt påklædning og fodtøj efter årstiden.

Allerede på onsdag den 17. august går det løs med en tur til Ulvedybet med mødested ved Bjerget ved dæmningens østende kl. 08.30. Der skal ”kratluskes” på Bjerget, og der kan derefter ses på fuglene ved Birkelsesvej, langs dæmningen samt fra fugletårnet ved Perlen. Endelig kan vi køre til pumpehuset ved nordsiden af Ulvedybet.

Torsdag den 15. september går turen til Lille Vildmose med mødested ved Lille Vildmosecentrets P-plads kl. 09.00. I Lille Vildmose er der nu fire vandrestier af forskellig længde. Mellemområdet (området mellem Høstemark Skov og Tofte Skov) er nu, ligesom skovene, forsynet med et hegn således, at man i foråret har kunnet lukke 22 krondyr fra de to skove og senest 5 elsdyr ud i området. Ellers er området, som de fleste ved, kendt for at huse to par ynglende Kongeørne og et par Havørne, fugle, som næsten dagligt bliver set. Det gælder også deres unger, når de kommer på vingerne. Der er desuden en håndfuld ynglende Traner, ligesom et større antal Traner raster sammen med Skestorke om sommeren og begyndelsen af efteråret. Desuden mange gæs, andefugle og vadefugle.

Udsigt_fra_bakker_Halkaer_Moelle_ASH

Mandag den 3. oktober skal Gråmejserne ikke på tur, men mødes i stedet i DOF-lokalerne, Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej 11, Aalborg for at se og høre Albert Steen-Hansens naturvideo Sommer i Nordjylland og rejsebeskrivelser fra Varangerhalvøen. Foredraget foregår kl. 14-18. Der vil være mulighed for spørgsmål om emnerne undervejs. Kaffe og kage kan købes og fuglebiblioteket er åbent.

Efterårets flerdagstur går i år til Lolland/Falster, fra mandag den 10. oktober til torsdag den 13. oktober. Se den udvidede turbeskrivelse her.

Torsdag den 17. november går turen til Halkær sø og Barmer enge med mødested ved P-pladsen øst for Sebbersund Dæmningen kl. 9.00. Der køres rundt i området for at kigge efter ænder og vadefugle, først ved Halkær sø og senere op til Limfjorden ved Barmer og Staun Enge, måske ser vi også Rørhøg og Vandrefalk.

Musvit_vinterSå er det tid til årets julefrokost kombineret med en tur i Lundby Krat, tirsdag den 6. december. Mødestedet er den store plads ved Hadsundvej kl. 10.00, men man kan også møde op til selve julefrokosten kl. 12.00 ved Golfhuset. Vi slutter året af med julefrokost i Golfhuset, men forinden er der mulighed for at samler appetit under en vandretur i Lundby Krat og Bakker. Frokosten bliver lidt traditionel julemad. Tilmeldingen sendes senest fredag den 2. december til:svemik45@hotmail.com. Prisen for maden er ca. 200 kr. Drikkevarer skal man selv medbringe.

Gråmejserne har også den første tur i 2017 klar. Den går til Børglumkloster Skov og udstillingen FUGL på Vendsyssel Kunstmuseum, torsdag, den 19. januar. Mødestedet er Klosterskovvej 215 kl. 09.45 (Kør ind i skoven fra nord og fortsæt forbi skiltet med Adgang forbudt, til man kommer ind til gården langt inde i skoven). I Børglumkloster Skov mødes vi med Jan Tøttrup Nielsen, som har arbejdet i skoven, registreret og ringmærket Duehøgene i Vendsyssel i en lang årrække. Efter turen i skoven og spisning af medbragt frokost kører der til Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring for at se udstillingen FUGL, som afholdes i anledningen af Fugleværnsfondens 50 års jubilæum. Der udstilles værker af en lang række kendte kunstnere fra især 1900-tallet. Se mere om udstillingens indhold på info@vkm.dk. Betaling for udstillingen er 60 kr. pr. person, men 45 kr., hvis vi er en gruppe på flere end 10 personer.

Havoenørn har skræmt gæs op bag sangsvaner

Du kan finde alle turene på DOFs hjemmeside, og du er også velkommen til at kontakte Gråmejsernes arrangementsudvalg, hvis du vil vide mere om turene eller foreslå nye ture:
Poul Erik Sperling. Tlf.: 20 28 44 05, pes@vildtfarmnord.dk
Tscherning Clausen. Tlf.: 98 31 73 54, tsc.vib@mail.tele.dk
Svend Erik Mikkelsen. Tlf.: 61 60 73 61, svemik45@hotmail.com

Tekst: Poul Erik Sperling, Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen

Fotos: DOF Nordjylland