Gråmejser på Falsterbo

Samvær og fællesskab om fugleoplevelser.

graamejser-sverige10Der er flere måder at kigge på fugle. Der er mange forskellige holdninger til hvad der er vigtigt i fuglelivet og hvad der er vigtigt at kigge på, når man kigger på fugle. Denne beretning handler lidt om vores måde, at være fælles om at opleve fuglene i naturen, for naturen er den fælles ramme for både fugle og mennesker. Har vi ingen natur var hverken fugle eller os til stede i denne verden.

Vi var i alt 12 personer som mandag den 14 september tog af sted fra Nordjylland mod Falster Bo i Sverige for at se på fugletrækket, som går derfra mod Stevns Klint i Danmark. Vi samledes alle deltagere i færgehavnen i Århus for at følges ad resten af vejen. 4 biler skulle nok kunne holde sammen en mandag formiddag, graamejser-sverige5hvor myldretrafikken er ovre. En forsøgt aftale om at mødes uden for færgen i Odden lykkedes dog ikke i første omgang. Den sidste bil ude af færgen holdt ind på havnen, mens de tre andre kørte ud af Odden og kom flere kilometer væk, inden de holdt ind på en rasteplads. Takket være de nyttige mobiltelefoner fandt vi hinanden så vi kunne følges af resten af vejen mod Øresundsbroen.

Første mål i Sverige var at ankomme til Lotsvilla ved Kanalen i Falster Bo. Her ankom vi kl. 14, blev indkvarteret, spiste frokost og var klar til at køre ud i felten. Første stop var ved Golfbanerne. Der var ikke mange fugle denne eftermiddag, med en hård sydøstlig vind, så de holdt sig i ro. Vi kørte derfor nordpå i Skanør for graamejser-sverige4at kigge ud over strandengene. Her var flere rastende fugle. Især andefugle. Svend Eriks atlas-kasket tog vinden fat i og blæste i vandet. Den erklærede han for tabt efter et par forsøg på at nå den. Den havde sat sig fast ved nogle siv og sank mod bunden. Lidt langt ude på engen havde vi også 3 spændende falke: 1 Aftenfalk, 1 dværgfalk og 1 vandrefalk Vinden var stærk og regnen tog til, så vi tog mod Vandrehjemmet med en masse pizza til aftensmad.

Tirsdag den 15 sept.

Regnen var holdt op, vinden havde lagt sig lidt, og var gået mere i sydvest. Vi tog igen ud til golfbanerne og gik ud til Nabben, hvor vi blev til sidst på formiddagen. graamejser-sverige9Der var godt gang i småfugle-trækket, der var bl. a. rigtig mange Gule og Hvide Vipstjerter på golfbanerne, en del trak ud og Grågæs kom i formationer og trak mod sydøst, – mere end mod Stevns. Der kom også enkelte Lærkefalke, Tårnfalke og Spurvehøge, men ellers ingen Rovfugle. Vinden var for hård. En enkelt Islom kom ind over Nabben og trak mod sydøst.
Anni og Poul Erik var inde og besøge fuglestationen for at udveksle ting til DOF-Nords bibliotek, vi havde et par af vores rapporter Fugle i Nordjylland med til dem. Vi fik de to sidste årsrapporter fra Skåne og en af den store guide over Skåne, Skånsk Skådarguide, de kan i fremtiden lånes fra biblioteket, hvis I skal derover igen.
Over middag kørte vi til Lyngheden ved camping-pladsen. Der var enkelt graamejser-sverige6Lærkefalke langt ude over skoven, men ellers ikke meget at se på. Vi tog derfor nok engang op til Skanør strandenge for at se om der skete noget. Det der samlede sig størst opmærksomhed var faktisk, at det lykkedes for Mogens Larsen at fiske Svend Eriks Atlas-kasket op med en lang kæp denne eftermiddag. En fejlfarvet Canadagås fik dog en del af opmærksomheden ud over kasketten

Vi fortsatte mod den Grønne lade ved Indre Foteviken, hvor vi havde en god eftermiddagssol i ryggen mens vi kiggede ud over det lavvandede område. Her dominerede andefuglene. Pibe- Spids- Knarand var nogle af dem. Her havde vi også en flot Blå Kærhøg jagende. Bramgæs kom indflyvende sidst på dagen graamejser-sverige7inden vi forlod områder og takkede af for denne dag i felten. Men hjemme på vandrehjemmet kunne vi hygge os med fællesspisning og gode samtaler.

Onsdag den 16 sept.

Vi startede dagen nok engang ude på Falster Bo. Straks vi var stået ud af bilerne så vi et par Lærkefalke jage hen over os. Så var vi i gang. Det så lovende ud. Vi gik igen ud på Nabben. Trækket var stort set de samme arter, som vi så om tirsdagen. Der kom heller ikke en eneste stor rovfugl denne formiddag. Så sidst på formiddagen kørte vi til Skanør havn for at købe varmrøget laks til aftensmad. Frokosten indtog vi hjemme på vandrehjemmet, inden vi kørte mod Børringesjøen. Her var Havørnene, Musvåger, Rørhøg, Rød Glente med flere. Dog graamejser-sverige8ikke i store tal, men i nogle tilfælde ret tæt på. Videre derfra kørte vi til Havgårdssjøn, hvor vi ville drikke vores eftermiddagskaffe. Endnu inden vi havde gjort holdt fik vi øje på en Fiskeørn som sad i toppen at et udgået træ. Den fløj dog da vi stod ud af bilerne, men vendte tilbage senere. Lærkefalk og flere Røde Glenter var også i området. Ved søen holdt en Isfugl til som ikke alle var heldig at se.

Da vi kom hjem til Vandrehjemmet, tog regnen til nok engang. Vi fik en lækker aftensmad med rigeligt med Laks til alle. Poul Erik og Mogens havde været de flittigste til at notere, hvad vi havde set. De lavede en opgørelse i løbet af aftenen. graamejser-sverige1293 arter var vi nået op på. Et mål blev sat i den anledning. Vi skulle op på mindst 100 arten inden vi forlod Sverige i løbet af torsdagen.

Torsdag den 17 sept.

Det havde regnet en del i løbet af natten. Vinden havde været hård, men havde lagt sig noget til morgen, men der var stadig en frisk vind fra syd ind over Falster Bo. Vi startede dagen med med at køre til Golfbanerne og brugte et par timer der. En enkelt Musvåge kom ind over området. Eller var det Lærkefalke og graamejser-sverige3Spurvehøge som dagen før. Det stod klar at vi ikke på denne tur fik den store oplevelse af masser af rovfugle trække over området.

Så vi begyndte på hjemturen ved at køre til Klagshamm for at se hvad vi kunne finde. Vi startede med at spise frokost da vi ankom. En del småfugle fløj omkring hvor vi sad, – og listen kom op over de 100 arter. Der var flere Løvsangere. To af dem viste sig at være Hvidbrynjet Løvsanger. Flere så dem ret tydeligt selv om de søgte føde i træets krone. Vi gik en tur i området. Den tur gav ikke flere arter, men en del sommerfugle, bl.a. Det Hvide C, som sværmede ved noget nedfaldsfrugt. graamejser-sverige11Flere Gråmejser gik også på rov efter frugt på et pæretræ, og senere fra en æbletræ..

Så gik turen mod Danmark. Vi lavede en afstikker til Skansehage og Hovvig ved Rørvig inden turen gik til Odden Færgehavn. Alt i alt en god tur uden det store rovfugletræk – men med 103 arter – flere spændende som Hvidbrynet Løvsanger, Islom, Aftenfalk, Isfugl.

Svend Erik og Poul Erik