Gråmejser i Skagen

Skagen_2015_pes_1Skagen oplevede den 22. april en invasion af uset størrelse: 26 Gråmejser i en flok.
På en dag med det dejligste forårsvejr mødtes vi ved Skagen Odde Naturcenter for at se, hvad Skagen kunne byde på. De seneste dage med sol, forårsvejr og masser af fugle på træk både over hav og land havde dog gjort, at der i dag ikke var så mange fugle. Der blev dog set lidt af hvert.
Vi kørte først ud til Nordstrand, hvor der bl.a. blev set en trækkende Bjerglærke, der ikke havde lyst til at vove sig ud over havet, men landede på stranden foran os, således at alle kunne nå at få den set. Over havet havde vi Splitterner, et par Suler, Sandløbere, lommer og forskellige andefugle. På landsiden havde vi bl.a. nogle Traner, Rød glente, Musvåger, Spurvehøge, Fjeldvåge og Rørdrum.
Vi kørte derefter til Det grå Fyr, hvor Poul Erik fortalte om planerne og arbejdet med den nye fuglestation, der er ved at blive oprettet i fyrboligerne.
Næste mål var Flagbakken lidt syd for Skagen by. Her var der til en begyndelse lidt stille, men efterhånden dukkede der flere godeSkagen_2015_pes_4 arter frem på himlen: Fiskeørne, Rød glenter, Dværgfalke, en Sort glente samt Musvåger, Spurvehøge, Rørhøge og Tårnfalke.
Sidst på eftermiddagen trak Gråmejserne sydpå i mindre flokke, tilfredse med en god dag.

Tscherning Clausen