Gråmejserne på østkysttur

dsc_0559_semTirsdag den 12. februar tog 6 Gråmejser på den 5 tur i rækken siden starten i oktober sidste år. Det var på en rigtig råkold dag, hvor vi var 6 mand der mødtes på havnen i Øster Hurup. Vinden kom fra øst og flere af deltagerne havde ikke husket, at en vind der står ind fra havet altid, er noget koldere end den man oplever hjemme ved sin bopæl, især ikke hvis man bor et pænt stykke fra kysten med pålandsvind. Det blev en erfaring, som var genkendelig for de fleste, men om erfaringen sætter sig relevante hukommelsesspor er ikke sikkert? Der var flere som godt kunne huske, at man havde været i lignende situationer før.

På molen i Øster Hurup kunne ses Sortand, Hvinand, Edderfugl, Lille Lappedykker, Gråand, Gravand, samt mågefugle ud for. På strande nord for gik en del Strandskader, Storspove, Alm. Ryle samt nogle få Rødben og fouragerede.

dsc_0556_semDOF-Nords formand deltog på turen og han kendte en god observationspost lidt nord for byen Als. Den kørte vi til. Her generede den kolde vind også, men der var et godt overblik over Kattegat og fuglene der lå ud for. Det var stort set samme arter som ved Øster Hurup, dog med et islæt af Sangsvaner og nogle få Canadagæs. Næste stop på turen var på molen i Als. Her kunne en flok Lysbugede Knortegæs tilføjes til artslisten og der var selvfølgelig stadig bidende koldt, – også her!

Men turen var jo en Østkyst tur, så ingen gav op endnu. Vi kørte til Dokkedal, hvor der også er en mole. De fleste deltagere var dog mere optaget af at komme i læ i det lille seværdige museum der ligger der, for at spise medbragt madpakke og få var kaffe fra egen termokande. Et par deltagere blev dog uden for (de havde ingen mad med) for at kigge nok engang ud over Kattegat. Her var samme fuglearter, som der var længere nede af kysten, men over Muldbjerge svævede pludselig Kongeørnen.

Selv maden kunne ikke varme kroppene op, så da turen gik op på Muldbjerge forlod halvdelen af deltagerne for at komme hjem i varmen (og for et par stykker få noget at spise). Men vi andre så en Havørn svæve over Muldbjerge med en arrig Krage som aggressiv forfølger. Ellers var de samme arter på stranden op mod Egense, som vi havde set på hele turen. Sjovt nok konstaterede vi næsten ingen småfugle over land, – heller ikke oppe på Muldbjerge. De må have søgt længere ind i landet, væk fra den kolde vind!

De tre standhaftige tog nok et kig ud over vandet ved fjordmundingen ved Egense inden turen gik hjemad efter en kold dag, men alligevel havde vi set mange fugle.

Næste tur går til Store Vildmose, hvor der forhåbentlig vil være forår med masser af Kortnæbede Gæs, Bramgæs m. m.

Tekst og foto: Svend Erik Mikkelsen