Gråmejserne på Aså Havn

asaa_havn_1Gråmejsetur til Nordmandshage og Try/Bolle Enge den 24. januar 2013.

På en iskold morgen med dejligt solskin mødtes 12 turdeltagere m/k ved Hals Kirke.
Første mål var den nærliggende Hals Havn og Færgeleje, hvor vi bl.a. så Sangsvaner, Canadagæs, Lysbuget knortegæs, Stor skalleslugere, Gråænder, Ederfugl og Hvinænder. Vi kørte nu til det nærliggende Nordmandshage, hvor der bl.a. blev set Skarver, Lysbuget knortegæs, Topmejse og Grønsiskner.

Herefter valgte vi at køre op langs østkysten og gøre holdt ved Hou Havn, Gerå Enge og Aså Havn. Ved Hou blev der bl.a. set en flok Gravænder der fløj sydpå langs kysten. Ved Gerå Enge var der en del fugle, bl.a. Sangsvaner, Grågæs, Gråænder og Sortand samt en sæl der lå og solede sig på isen. Ved Aså Havn var det tid at nyde frokosten med varm kaffe/the, og solen der varmede lidt. Pauseidyllen blev dog pludselig afbrudt, da Jens Lilleør meldte om en Vandrefalk. Den blev desværre kun set af halvdelen af deltagerne, da den blev skræmt bort af en person, der gik tur ved stranden.

asaa_havn_2Næste stop var Try/Bolle Enge. Her blev der bl.a. set 10-15 Musvåger, Agerhøns, Dompapper samt en stor flok småfugle, som ikke kunne bestemmes med sikkerhed på grund af afstanden. Der var bud på Gulspurve eller Bomlærker, så det var nødvendigt at få diskussionen afgjort. Vi fik vendt alle biler på den smalle grusvej og kørte hen mod fugleflokke, hvor vi kunne afgøre, at det var en blandet flok af Gulspurve og Bomlærker, omkring 300 i alt. På engene blev der desuden set ræv og rådyr.

Turens sidste mål var slambassinerne ved Rærup, hvor vi havde håbet at se/høre Skægmejser, men det var nok blevet for sent på dagen. Der var meget stille. Så mens månen begyndte at lyse op på sydøsthimlen, og solen var på vej ned i sydvest nød vi Sangsvanernes sang ude fra fjorden, inden vi kørte hver til sit.

Alle dagens observationer kan ses på DOFbasen ved at vælge Søg observationer, indsætte dato: 24-01-2013, observatør: 9230PES samt vælg sortering f.eks. lokalitet.

Tscherning Clausen

Aså Havn, fotos: Poul Erik Sperling