Gråmejsetur til Vilsted sø

Gråmejsetur på en søndag? Jo, – den er god nok! Det havde vi valgt at prøve, da vi havde fået en forespørgsel herom. Måske ville der komme yngre deltagere, end bare os med gråt hår, på en søndag?

Vi havde godt nok sat mødetidspunktet til kirketid søndag formiddag den 12. september, men yngre folk går vel ikke mere i kirke, end vi der aldersmæssigt må være gudsriget nærmere, hvis vi tror vi kommer den vej. Kl. 9,45 så det ud til at alle måske havde søgt kirken, men det var dog en fejltagelse. For, – for anden gang på en tur ved Vilsted sø, var det uklart for flere deltagere, hvor det egentlig var vi skulle mødes. Den angivne Gps-adressen viser nemlig til et andet sted, end ved kanalen ind til Ranum by. Så dagens tur startede med at få samlet folk på det rigtige sted for turens begyndelse. 14 deltagere var mødt op på denne søndag.

Canada- og et par Grågæs. Foto: Karsten Hansen

Turen gik først af stien mod skoven vest for Vilsted Søgård på den nordlige del af området. Vejret var temmelig mørkt. Bortset fra flyvende Canada- og Grågæs, nogle Skægmejser i rørskoven og en jagende Rørhøg, var der ikke mange fugle på engene ned mod søen. Det var der dog langt ude ved vandkanten, hvor der var en del ande- og vadefugle. Vi kunne se dem, men ikke præcis hvor mange forskelle arter der var, på grund af det disede vejr. Så efter dette syn vendte vi tilbage til bilerne.

Man kan godt sige at dagen blev lidt forskudt i forhold til vores almindelige forløb for vores ture. Vi kom lidt forsinket i gang med turen, men den obligatoriske formiddagskaffe springer vi ikke over af den grund, selv om det var meget sen formiddagskaffe. For nogle blev det en kombineret kaffe og frokostpause. Vi benyttede os af Shelters pladsen til denne seance. 

Havørn. Foto: Karsten Hansen

Næste punkt på turen var ved p. pladsen ved Vestre Søvej. Her hjalp en ung Havør med at skabe lidt liv, hos de mange gæs og andefugle,s der lå på vandet i den vestligste fredede (Fredet for færdsel på vandet) del af søen. Næste stop var ved den lille plads ved Bjørnsholm. Her var der i starten ikke meget at se før end Havørnen igen gik på vingerne. Da opdagede vi, at der var to Havørne, en ung og en adult, der huserede i området. De tog ikke hensyn til at dette område skal være fri for forstyrrende færdsel. Nå, – det er jo det farligste “rovdyr”, (os mennesker) fuglene skal have fred for!

Selv om vi i nutiden næsten på alle ture oplever Havørne, er det stadig en oplevelse, at se de store fugle aktive i landskabet.

Landsvale. Foto: Karsten Hansen

Næste stop på turen var ved tårnet på Sjørupvej. De ynglende Landsvaler har sat sig markante spor på, og i, tårnet gennem sommeren. Der var meget gødning i tårnet. Det var ikke det mest optimale miljø, at åbne for madpakker her og der.

Foto: Svend Erik Mikkelsen

Poul Erik havde før vi mødtes til dagens tur, set en Fiskeørn ved Vilsted by. Der var stor enighed hos deltagerne om, at det ville være kronen på dagens tur at se den. Så Vilsted by var dagens sidste mål. Men Fiskeørnen var ikke på pladsen eller i nærheden af den. I stedet var her gang i en slags åben gudstjeneste med efterfølgende kaffebord. Jeg glemte helt at lægge mærke til om de unge mennesker sad her, for så var det kirken de havde valgt frem for at deltage i denne grå dags fugletur, hvor det var de ægte gråmejser der deltog.

 

Svend Erik