Gråmejsetur til Skindbjerglund og Rise Skov

Tur til Skindbjerglund og Rise Skov den 23. marts 2021 med GråmejserNord

Efter at have ligget stille på grund af corona siden efteråret, startede vi op med en tur til Skindbjerglund og Rise Skov.
Skinbjerglund har været fredet under naturstyrelsen siden 1929, men området ved Rise er først kommet til de senere år.
Området er specielt for sine gamle ege bevoksninger. I Skindbjerglund er der egeskov helt fra 1771. Generelt ligger området smukt kuperet ned til Lindenborg Å.

Der var samling ved Kirken i Gerding kl 9.00, hvor vi blev mødt at lyden af grønspætte, der sad i skoven tæt på.
Turen var med tilmelding og var der sat et maximum på 25 personer, da det var myndighedskravet.

Exmoorpony i skovdal, Poul Erik Sperling

Heldigvis var det fra denne dag hævet til 50 personer, for de mødte 32 personer op i 19 biler. Så i stedet for at køre til p-pladsen ved Skindbjerglund, hvor der ikke er så meget plads, valgte vi at køre direkte til p-pladsen ved Rise og tage hele turen derfra.
For at holde området lys-åbent til gavn for insekter og blomster har man sat 20 stk. heste af racen exmoor ud. Det er en hesterace der lever vildt på hedeområderne i Exmoor i det Sydvestlige England, De første kom til Danmark i 1960’erne hvor en lille bestand blev sat ud på Tærø ved Sydsjælland, og her har de levet vildt siden.

Exmoorpony i skovdal

Exmoorpony i skovdal, Ole Garsdal Hansen

På vejen til p-pladsen, i en lille plantage af juletræer, fik vi øje på nogle af exmoorponyerne. Poul Erik fortalte om hestene, der er en af seværdighederne i området. De her kommer fra en bestand på Langeland, hvor de har været med til at pleje naturen på Fugleværnsfondens arealer. Han fortalte blandt andet om dilemmaet ved at lade dyr gå løs ude i indhegninger hele året. Hvad skal man gøre om vinteren, hvis der er for lidt mad?. Nogle mener at de skal klare sig selv, og i yderste konsekvens dø af sult, andre mener man har et etisk ansvar og derfor bør fodre.
Fra p-pladsen i Rise gik turen først til Skindbjerglund. Skoven er den bedst bevarede egeskov i det nordlige Jylland og der at masser af dødt ved. Et eldorado for spætter og hulrugende fugle.

Sortspætte

Sortspætte gemmer sig i trækronen, Karsten Bach

På turen gennem skoven hørte vi det meste af tiden sortspætte(r), der kaldte eller trommede på gamle stammer. I fuglebogen står, at det lyder som en salve fra et maskingevær. Et udmærket billede. På et tidspunkt fløj sortspætten hen over vejen højt over træerne. Klaus Anker viste os sortspættehuller i de slanke bøgestammer. Der havde sortspætten boet tidligere, nu var hullerne indtaget af hulduer. Sortspætten laver et nyt hul hvert år. Foruden spætterne hørte vi hele tiden spætmejser i skoven og vi så flere træløbere og røde glenter.

Rød glente

Rød Glente, Karsten Bach

På vejen rundt i skoven kom vi forbi en slags insekthotel for eghjorte. Nogle egestammer, der var sat lodret for at gå i forrådnelse. Mogens Christensen fortalte, at det havde været planen, at sætte eghjorte ud for nogle år siden, samtidig med en udsætning i Dyrehaven ved København. Da man fik eghjortene fra Polen, var der færre end man regnede med, så man nåede aldrig til Skindbjerglund. I øvigt har der aldrig tidligere været eghjorte i Skindbjerglund. De sidste og nordligste i Danmark var i skovene omkring Vejle Fjord i 1970’erne.

Eghjorthotel

Mogens Christensen fortæller om Egehjorten

Efter rundturen i Skinbjerglund, var der en rundtur i Riseområdet. Ned gennem en smeltevandsdal til Lindenborg Å. Der var ikke mange fugle på den tur, men der var flotte udsigter. På vejen kom vi forbi en kilde, som området er så rigt på. Vandet piblede op fra jorden. Det var ifølge deltagerne en såkaldt “sumpkilde”- modsat en “bassinkilde”, som f. eks. Blåhøl; en meget vandførende kilde, som også er i området.
Efter at have spist vores frokost på en brink med fin udsigt til ådalen, gik vi til vores biler, hvor turen sluttede ca. kl. 13.
Alle var glade for at komme på “græs” igen efter en lang vinter.

træløber

Træløber, almindelige med helt hvid undergump, Ole Garsdal Hansen

Vi har efter turen fået tilsendt billeder fra to deltager, Ole Garsdal Hansen og Karsten Bech, tak for det, det er vi meget glade for.
Ønsker nogen at se en liste over alle fuglene, vi så, så kan den findes på DOFBasen.dk. Klik på søg observationer i højre side, udfyld datofeltet med aktuelle dato og observatørfeltet med Poul Erik, så kan du vælge undertegnede i listen og så kan du klikke søg, så kommer en side med en observationsliste øverst, klik på den og du har en fin oversigt over alle turens fugle og kommentarer, den kan også printes ud.

Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.