Gråmejsetur til Himmerland

Himmerlandoest_1Gråmejsetur til Himmerlands østkyst og Lille Vildmose

Tirsdag den 11. november 2014 var 15 nordjyske Gråmejser på tur i Østhimmerland.

Vejrprofeterne havde lovet tørvejr og nogen solskin, men vi måtte dog nøjes med kun lidt sol og et noget diset vejr.

Efter at vi var samlet ved Lille Vildmosecentret kørte vi mod Als Odde ved Mariager Fjords udløb. Her var der desværre højvande, så der var sparsomt med fugle på fjorden og i havet. Lidt Ederfugle og Lysbuget Knortegæs samt en flok på 35 Stor Regnspover der trak fra fjorden og ud over havet. Vi kørte så nordpå igen og gjorde holdt et par gange. Først ved Helbertskov hvor vi kørte ud på stranden og derefter ved Als, hvor vi fra en høj kystskrænt havde en fin udsigt. Begge steder blev der set lidt vade- og andefugle samt Lysbuget Knortegæs. Ved Als desuden Stor Regnspove 10-12, Sandløber 3 og Snespurv 2.

Vi kørte derefter til Toftesø i Lille Vildmose, hvor vi spiste frokost. Her var der blot nogle få Pibeænder og en Lille Skallesluger at se. Efter frokosten kørte vi op til Hegnsvej og så undervejs en Stor Tornskade. Fra Hegnsvej så vi bl.a. Blå Kærhøg, Gråænder, Pibeænder og Krikænder. Vi fortsatte mod syd ned ad Grønvej, hvor der igen blev set Blå Kærhøg samt en tusindtallig flok Viber og Hjejler. Mens vi kiggede på dem blev de forstyrret, først af kærhøgen og senere af en ung Vandrefalk, som, selv efter at Viber og Hjejler var fløjet væk, flere gange fløj over deres rasteplads. Så den var der god lejlighed til at studere indgående.

Himmerlandoest_2Herfra havde vi også set omkring 10 Sædgæs, som var sat ud for at lokke flere til. De var deltagere i et projekt, der gik ud på at få halsbåndsmærket de rastende Sædgæs med det formål, at undersøge hvorfor bestanden af Sædgæs i de seneste 10-15 er faldet meget. Det fik vi fortalt om af en hollandsk projektdeltager, som derudover bad os om ikke at gøre ophold på Grønvej i de næste 1-2 uger. Men han var derefter meget interesseret i af få tilbagemeldinger om de Sædgæs, de håber på at få mærket.

  • nsker du at se hele fuglelisten for turen, kan du se og printe den ud fra www.dofbasen.dk . Klik ind på søg observationer, tast datoen ind og observatør = Poul Erik Sperling, samt om du ønsker fuglene ordnet i orden efter lokaliteter eller arter, så får du en fin oversigt over alle sete fugle i et nyt vindue.

Poul Erik og Tscherning