GråmejserNord på nat-tur til Vejlerne

Vi mødtes 20 håbefulde gråmejser ved Tømmerby Kirke kl 04.00 om morgenen i det fineste vejr for at opleve rørskovens fugle vågne. Det var lidt koldt fra starten, men vi fik en fin tur.

Først kørte vi til Kærup Holmeskjulet, mens flere rørsangere og en enkelt sivsanger var meget aktive. Vandriksen og rørdrummen lod sig også høre og et par deltagerne hørte såmænd også en plettet rørvagtel, tæt på skjulet.

Gulbug. Foto: Poul Anker Buhl

Dernæst gik turen til dæmningen. Vi blev mødt af en meget ivrig gulbug, der både lod sig se, høre og fotografere meget fint. Den var lige ankommet fra Afrika og havde travlt med at fortælle, at den var kommet. Den lyder rigtigt fint og Kirsten fra Viborg siger, at den derfor også kaldes “falsk nattergal”. Den sad i hele perioden i toppen af en busk ved p-pladen.

Skægmejse han. Foto: Poul Anker Buhl

Vi besøgte de nye fine fugleskjul ved Lund Fjord, hvor vi nød en kop morgenkaffe. Vejen dertil gennem rørskoven gav skægmejser og i selve skjulet sås sølvhejre og et par atlingænder ganske tæt på. Vi havde håbet på, at blåhalsen også sang, i området. Men bortset fra et par enkelte strofer, var den tavs. De har nok fået markeret territoriet for i år.

Også gangbroen ved Han Vejle blev besøgt. Tornsangeren hørtes hele tiden – lyden af sommer- Atlas lll viste, at det den mest udbredte fugl herhjemme. Kun enkelte deltagere så sortterne, som ellers yngler i Kærup Holme og ofte ses i Han Vejle. Men rørhøgen sås mange steder.

Der var myriader at myg i området og bilerne var lådne da vi kom tilbage. De havde sat sig, mens bilerne var fugtige og sad nu fast og var døde.

Kraptårnet blev besøgt. Turen gennem hegnet dertil gav flere gulbug og en del fuglekonger (for dem der kunne høre dem). Formiddagen var stadig ung, så vi ville afslutte med en tidlig frokost på Bygholmdæmningen.

Ude på plankestien. Foto: Åse Jensen

Turen blev sluttet her sidst på formiddagen, med frokost ved bænkene udenfor “Naturrum Vejlerne”. Selv ikke frokosten var fredet. Her blev også kigget fugle – bl.a. 15-20 klyder og 3 store kobbersnepper, som var på engen.

Nogle tog herefter til vestsøen og så skestork, og andre kørte til Skårup Odde (Selbjerg Vejle), et fint sted, som var udeladt på turen, da stedet næppe egner sig til mange biler.

Poul Erik Sperling og Peter Manstrup.

 

Foto:
Gulbug. Foto: Poul Anker Buhl
Skægmejser han. Foto: Poul Anker Buhl
Skægmejser unger. Foto: Poul Anker Buhl
Ude på plankestien. Foto: Åse Jensen