Gråmejsernes tur til Skagen d. 26/4-2021

Der var annonceret en tur til Skagen i uge 16 eller 17 , og mandag den 26/4 sagde vejrudsigten at der ville blive nord-østlig vind og sol. Der var lagt op til en god forårsdag for trækfugle i Skagen.

Nordstrand 8.00-9.45

Havørn og krage

Havørn jagtes af krage. Foto: Ole Garsdal Hansen.

Vi var 14, der mødtes på klitten ved Nordstrand.  Danmarks nordligste punkt, hvor man både kan se havfugle, der runder grenen på vej vestpå eller nordpå og samtidig kan se trækkende landfugle, der kommer langs klitten nordpå.

Og vi blev ikke skuffede: flere hundredede rødstrubede lommer var på mod ynglepladserne mod nord og pænt med suler og sortænder rundede Grenen.  Over land kom en del rovfugle: en snes spurvehøge, tre blå kærhøge , et par fiskeørne og ca ti tårnfalke. Også småfuglene trak, mest finker og siskener. For nogle deltagere, blev de første landsvaler set.

Klokken nærmede sig kaffetid , og der var enighed om at tage denne på bunkeren lige vest for Ellekrattet.

Ellekrattet 10.00-12.00
Vi gik gennem Ellekrattet fra parkeringspladsen, Der var ikke meget liv i krattet, men i rørskoven lige vest for paukede en rørdrum. Bunkeren var et fint sted at nyde kaffen – man kunne ligge i det tørre græs, og samtidig overskue området. Jo jo det var halvdelen der var plads til i den lune plet, mens den ande halvdel holdt vagt over luftrummet. Bytte plads i forløbet ville “liggeholdet” bare ikke høre tale om.

De lokale traner fløj lidt rundt i Reservatet og på et tidspunkt kom en mindre skrue af rovfugle lige over hovederne på os. Der var en halv snes musvåger og fire glenter i fint lys. Tre røde- og en sort glente. Man kunne rigtigt se forskellene på de to arter. Den sorte er mindre, er mørk, har mindre lyse vingefelter og ikke så dyb kløft i halen. På vej tilbage blev vi mødt af en hugorm-unge, der lå på grusvejen. Den var næppe over 20 cm lang, men skulle være lige så giftig, som en voksen.Vi ville afslutte dagen på Flagbakken.

Hugorm

Hugorm i Ellekrattet. Foto: Ole Garsdal Hansen

Inden vi satte os i bilerne for at køre mod Flagbakken, kom der en melding om en gulirsk ved Stald Grenen. Skulle vi køre efter den? Nej, blev vi enige om. Men hvad nytter det, når den der kører forest, automatisk kørte ind til lokaliteten og de fleste andre fulgte efter. Dog ikke dem der ikke fulgte med i kortegen af biler, men kørte lidt senere. De kørte direkte til Flagbakken som aftalt.

 

Fik vi så den Gulirsk? Nej den fandtes ikke der, men afstikkeren var ikke forgæves for på marken med græssende heste gik en flot ringdrossel, han, som ikke lod sig forstyre af flere fotografer. Fuglen tankede op inden turen skulle fortsætte ud over havet mod de Norske fjelde. Og holdet fik alle set ringdroslen fouragere, uanfægtet af at blive registreret og dokumenteret i stor stil.

 

Gråmejser

Gråmejser

Flagbakken 13.00 – 15.30
Ankomst til Flagbakken udløste først dagens frokostpause, dog med et blik op i luften hvis nu? Der skete ikke på dette tidspunkt det helt vilde, så der var ro på spisningen. Vi tilsuttede os de øvrige gæster på flagbakken. Omkring 30 til 40 personer var vi i det beskrevne tidsrum. Solen varmede godt, der var rimelig læ for en let nordenvind og fuglene passerede hen over os det meste af tiden. Nogle gik højt, men sigten var god, så fuglene fremstod tydelige på det blå bagtæppe. Ind imellem var der tid til hyggelige samtaler om oplevelserne, samt en snak om feltbestemmelse. Især en flot Børringe Musvåge fik opmærksomhed i den sammenhæng. Noget af det vi ellers så var bl a Havørn – Fiskeørne – Kærhøge – Rørhøge – Vandrefalk – Dværgfalk – Tårnfalk – Rød Glente – Musvåge og Spurvehøg. De sidste to arter var der flest af.

 

Kaffe og gråmejser

Kaffe og gråmejser

Kl 15.30 afsluttede vi turen officielt, men ikke alle var klar til at tage hjem, så en gruppe besluttede at slutte turen ved den tilsandede kirke med kaffedrikning inden hjemturen.

Vi ramte den rigtig dag, da vi skulle beslutte os for, på hvilken dag vi ville gennemføre turen, inden for de to uger vi havde annonceret den. Det blev en dag hvor der virkelig var gang i fugletrækket over Skagen.

/Poul Erik Sperling, Svend Erik Mikkelsen og Peter Manstrup