Gråmejsernes tur til Randers Fjord

Hvor er forårsvejret?

Gråmejserne ankommer. Foto: Svend Erik Mikkelsen

30 Nordjyske Gråmejser tog en tur sydenfjords onsdag den 19 maj, med et håb om at forårsvejret måske var lidt bedre sydpå end her nordpå i Jylland. Men nej! Det lune vejr der giver en dejlig fornemmelse af varme, så vintertøjet kan lægges bagers i skabet, var heller ikke her ved udløbet af Randers fjord. Dette forår har svært ved at leve op til drømmene.

30 kvinder og mænd mødte op ved Udbyhøj Vasehuse for at deltage i turen. Ved mødestedet var vejret tåleligt, især på grund af der næsten ingen vind var. De fleste sangfugle sang lystigt omkring os, så det var svært at udpege den enkeltes karakteristiske sang i det samlede kor af stemmer. Den mest bemærkelsesværdige var Gulbugen, men den var på lidt større afstand end mange af de andre og sang ikke ret meget. 

Mødetidspunktet var sent, 9,30, så efter en kort introduktion om dagens forløb kørte vi til Skallehusene ved Sødring hede- skov og strand for at indfri dagens første kaffepause. Den var tiltrængt for mange som havde kørt tidligt hjemmefra. Men kaffen blev ikke indtaget uden at der blev holdt øje med om der var fugle i landskabet. Ude på vaderne var der nogle Ryler, Hjejler og Gravænder. Jeg, Svend Erik, havde håbet vi ville møde den Lille Kobbersneppe, for den havde set der for år tilbage og den er vær at vise. Men det håb var for optimistisk. Det var meget lavvandet denne dag, så fuglene stod meget langt ude.

Rød Glente. Foto: Svend Erik Mikkelsen

Efter kaffen gik vi langs – og på – diget over til hedeterrænet. Under vejs så vi de lokale Havørne, 2 Røde Glenter, Musvåger, og ud mod fjorden flere Hjejler og Ryler, samt Stor Præstekrave. På heden var der ikke så meget, men den Rødrygget Tornskade lod sig se.

Havde der nu været dette forårsvejr vi havde håbet på, var der formodentlig chance for at se en del sommerfugle, men der var næsten tomt for dem. En blev dog fundet: Den smukke Vejrandøje der har sin nordlige grænse i Lille Vildmose.

Alle under hegnet. Foto: Ole G. Hansen

På tilbageturen til bilerne tog vi chancen, ved at gå ind over engene. Vi måtte krydse flere led og på slutningen af turen måtte alle kravle under et hegn. Vi hører jo alle til den aldersgruppe hvor evnen til at springe over et hegn er stærkt reduceret. Men vi kom alle uskadet tilbage til bilerne. Vi sluttede den del af turen med at indtage madpakker inden vi kørte tilbage til kabelfærgen for at krydse Randers fjord. Dette måtte ske i to omgange, men da færgen sejler når der er kunder, var ventetiden til at blive samlet på sydsiden, ikke ret lang.

På sydsiden var det meningen at vi skulle besøge Hevring Hede.Den har været militærets skydeterræn i hele 1900-tallet og DN prøver nu at få den fredet, den er i nord i stærk tilgroning, medens den sydlige del er meget flot med lyng og enebærbusker. Poul Erik nåede at se den søndagen før. Men desværre var der skydning den dag vi var der, så vi måtte nøjes med at køre forbi den nordlige del. Vil man ind i området kan man på www.forsvaret.dk se hvilke dage der er skydning en måned før, den er absolut et besøg værd.

Vi kørte i stedet ned til Hevring Strand syd for, og på vejen forbi Hevringholm gods så vi en rød glente og rørhøg over en rapsmark.Her fik vi så brugt vores Zello, da vi var 19 biler i kortegen, de bagerste mente dog kun der var en krage tilbage, da de kom forbi.  

Ved kysten syd for er der en del sandrevler ud for kysten og der er en fin vej og sti at gå på. Vi så her vadefugle som strandskade, mudderklire og stor præstekrave samt en del småfugle, Erland fik fotos af et par tornirisker, hvor hunnen i starten gav en del diskussioner.

Der kom også to af store gråsæler forbi og kikkede ind efter os. De var ret tæt på land, så hovedet faconen var tydelig.

Kaffe på Galeri Esk. Foto: Svend Erik Mikkelsen

Nu var det ved at være kaffetid igen, så vi kørte til turens sidste destination. Det var et besøg på galleri Esk i Ørsted, det er et lille galleri, der kun udstiller billeder med mere af fugle og natur. Det er indrettet i en gammel lægepraksis, hvor praksis og venteværelse er blevet til galleri med skiftende udstillinger. Der er fri entre og åbent hver søndag eller efter aftale.

Vi blev budt velkommen af Jørn Eskildsen og frue, der fortalte om stedet. Vores besøg var sidste dag for udstillingen med maleren Lise Pflug. Hun har boet mange år på Møn, men er uddannet kunstner i Holland og Schweiz, hun bor i øvrigt også i Schweiz i dag.

Men hun var tilstede under vores besøg, så vi kunne stille spørgsmål til billederne. Og ude på terrassen blev vi beværtet med kaffe og boller og der blev snakket ivrigt, ligesom vi slutteligt på Gråmejsernords vegne afleverede et par flasker rødvin til værtsparret for den gode forplejning. Et par af deltagerne købte også et billede af Lise Pflug og kunne drage hjemad med nye fugle til væggene.

Næste udstiller er i øvrigt af Jens Frimer, der bor i Vestløs ved Vejlerne, hans billeder er udstillet fra pinsen og et par måneder fremad.

Alt i alt ikke den store varme forårsdag, men en afvekslende og hyggelig dag med mange deltagere.

Svend Erik Mikkelsen og Poul Erik Sperling.