Gråmejsetur til Store Vildmose

Vores novembertur gik til Store Vildmose. Der var 24 M/K mødt op på P-pladsen på Manne Mosevej, selv om det var en lidt grå og våd novemberdag. Men allerede på pladsen så vi en del overflyvende sjagger og enkelte vindrosler.

Foto: Ole Garsdal Hansen

Vi startede med at gå op i Fugletårnet inde ved søerne. Her var mange gråænder, nogle sangsvaner fløj frem og tilbage, og vi så også nogle pibeænder og krikænder.

Inden turens start havde Anders set Stor Tornskade nede i Damfinnerne, så vi blev enige om at køre derned. Ved første stop kunne vi ikke finde den, og bilrækken startede mod syd, men da halvdelen var kørt opdagede vi, der var bagest at den kom flyvende over os og satte sig på hegnspælene og nogle buske. Den fløj aktivt ned og hentede føde, vi så den også stå stille i luften og muse som en Tårnfalk gør. Ende på dette var at ringe ned til de første og få dem til at vende bilerne for at komme op og se fuglen.

Efter at alle havde set Stor Tornskade i teleskopet kørte vi ned på Ringvejen mod Spagnum fabrikken. Her kikkede vi blandt andet efter Kongeørn, for Poul Erik havde haft 2 sammen ude på spagnum dyngerne ugen før. Der har jo kun været 1 gammel han deroppe de sidste par år, så nu er det spændende om der er kommet et nyt par eller en ny hun til den gamle han.

Vi fandt i første omgang kun en Vandrefalk, der jagede efter krager og duer, men senere så vi også en Kongørn langt ude i luften. Da vi havde fået vendt bilerne, så vi også en fin Fjeldvåge på vej over til det nye tårn, som Åge V. Jensens fond har bygget, hvor Ringvejen møder Damvej.

Det er et meget stateligt arkitekttegnet tårn, der er sat ved en af de 2 sidste højmoser, der er tilbage af Store vildmose. Der er et meget fint overblik over Åby Mose, området er på 294 ha. som Fonden har købt og lukket alle grøfter fra mosen, så vandet bliver derinde og bevarer højmosen for fremtiden.

Lige da vi skulle køre fra P-pladsen kom en Stor Tornskade forbi og da vi kom lidt op af vejen kom også en Fjeldvåge mere over os.

Klokken var nu ved at være middagstid og det begyndte at trække op til regn, så vi besluttede at køre op til Vildmoseporten på Biersted Mosevej 277, for at spise vores madpakker. Det er en gård midt i mosen der er indrettet som museum og opholdssted/toiletter for besøgende i mosen, der er åbent i dagtimerne.

Kongeørn.
Foto: Ole Garsdal Hansen

Efter madpakkerne ville vi køre op i Ørnefennerne for at kikke efter Kongeørn, og efter nogen søgen fandt vi også den gamle han siddende i toppen af en gran midt i området, hvor den plejer at være. Det var dejligt, så kunne alle komme til at se den i teleskopet.

Foto: Ole Garsdal Hansen

Herefter ville vi køre ned til Toftegård enge og slutte turen dernede. Hernede var der en del vand på engene ved Ry Å, så der var mange Viber og en del Pibeænder. En enkelt Blå Kærhøg og et par Fiskehejre holdt også til ved åen, men det der drillede os mest var en flok småfugle, der var meget urolige med at flyve kort op og så forsvandt de helt i græsset og de høje planter på engen, på et tidspunkt kom de op i en busk ved vejen og vi kunne se de fleste var Bjergirisker, men også en del Bomlærker, enkelte Gulspurve og Stillidser.

Herfra afsluttede vi turen uden at vi så en masser gæs, som der plejer at være i mosen, men om de ikke er kommet herned endnu eller om der er for meget jagt i mosen ved vi ikke. Men vi fik set en masse natur, samt en hel del fugle.

Peter Manstrup og Poul Erik Sperling.