Gråmejserne besøger Vilsted sø

Vilsted_DSC_1950På en blæsende forårsdag mødte 14 Gråmejser op i Ranum ved Vilsted sø. 7 af hvert køn var parat til at trodse blæsten, komme ud og søge oplevelser i naturen, for oplevelser er der altid, uanset vind eller ej.

Poul Erik lagde dog ud med at trække os i udstillingslokalerne ved Shelterpladsen for at give et godt historisk rids over området, som vi i løbet af dagen ville besøge. Det korte rids gik lige fra jæger stenalder, over hele den historiske tid med skude sejlads helt inde fra Vilsted by til Norge, til starten af dette årtusinde, hvor Vilsted sø blev genskabt til det den er i dag. Og i naturforståelsesmæssig sammenhæng er søen spændende, – ikke mindst set ud fra en fugleinteresse og en positiv historie om naturgenopretning.

Fra shelterpladsen kunne vi observere Grågæs, Kortnæbet gås, flere andefuglearter, hvor Knaranden vakte størst glæde at opleve for de fleste deltagere. Blishøns er i gang med at indtage territorier, så de første kamp-hanner var røget i totterne på hinanden. Gæssene, langt de fleste Grågæs, stod rundt omkring på engene der omkranser hele søen. Der er en gang-og cykelsti hele vejer rundt omsøen på ca.22 km. (den kan anbefales at cykle på en dag med godt vejr) som benyttes af lokale hundefolk. Dem bryder gæssene sig ikke om, så de letter når en hundefører kommer for tæt på dem. En sådan kom da vi stod og gennemgik flokkene ved Ranum, så det fik en hurtig afslutning. Hunden var korrekt holdt i snor, så der var ikke noget at laste manden for.Vilsted_DSC_1974-001

Vi forlod pladsen ved Ranum og kørte sydvest over mod Vitskøl Kloster med et stop ved Langeng, hvor vejen forsvandt da søen blev genetableret. Der er en p. plads, hvorfra der er udsigt over midtsøen (Vilsted sø er omkring 5 km. lang, men ikke over 1 km bred) hvor billedet af fuglelivet var det samme. Taffelanden kunne dog komme med på artslisten fra dette sted.

Næste stop, efter vi havde kørt rundt om Vitskøl Kloster, var vest for Lundsgård skov. Ejeren af skoven, Bertel Bavngård, mangeårig naturskribent på Nordjyske, deltog i turen og kunne fortælle lidt om området og hvad der kan ses fra markvejen vest for skoven. Bertel er jo en ældre herre, så da det allerede var blevet frokosttid,forlod han selvskabet, da vi andre kørte videre til det store fugletårn ved Søndersø (områdets sydøstlige hjørne) for at spise madpakker. Fra tårnet kunne vi igen se flere hundrede gæs, heriblandt mange Bramgæs og 9 Blisgæs.

Vilsted_DSC_1985-001Efter besøget ved tårnet gik turen videre til Haldrup gårde (det østligste område af søen. Fuglebilledet var det samme. Her var vi især tæt på nogle Pibe- og Krikænder, men det typiske billede er, at der er lagt ud til fuglene fra de fleste observationssteder. Når der også blæser en kuling hen over søen, er det svært at komme på ”skudhold” (altså skudhold med et fotokamera) af fuglene. Men på dette sted kan man være heldig, hvis man sidder i en bil og tager den med ro. Det gjorde vi ikke for tiden er ofte knap på disse ture og vi skulle lige have sidste stop ved Vilsted by med. Her løb Blishønerne hen over vandet i deres territoriale kampe. Toppet- og Gråstrubet Lappedykker var meget synlige iblandt de kæmpende Blishøner. Dette var afslutningsstedet for turen. Men som nævnt er Vilsted sø en cykeltur rundt vær, hvor man kan finde flere hjørner/vige i søen, der gemmer på gode fugle og naturoplevelser.

Ønsker I at se eller printe hele fuglelisten ud, gå ind på Dofbasen.dk, søg på dato = 17-03-2014 og observatør = Poul erik sperling, så får alle arter og antal frem.

MED HENSYN TIL ATLASTURENE I NÆSTE MÅNED: De to kvadrater er: DC69 Dybvad http://www.dofbasen.dk/atlas/kvadrat/DC69 og CC92 Øster Hornum. http://www.dofbasen.dk/atlas/kvadrat/CC92.

Her vil I kunne læse opslag fra os om hvad der sker i kvadratet, ud over at I får mail fra os, når vi laver tællinger i kvadratet. Følg med via ovenstående link!

Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen