Gråmejser ved Als Odde

graam_als_002Gråmejser ved Als Odde og Mariager Fjord

Torsdag den 27. februar kunne der ved Nordjyllands amts sydøstligste punkt Als Odde ses en usædvanlig stor flok Gråmejser, 23 i alt. En kønsbestemmelse gav som resultat 12 hunner og 11 hanner. De var i de tidlige formiddagstimer trukket enkeltvis eller i småflokke mod sydøst, nogle så langt fra som Skagen og Viborg. Imponerende!

I det lavvandede område ud for odden kunne vi bl.a. se rastende og fouragerende Gravand 500, Stor regnspove 300, Lysbuget knortegås 30, Ederfugl 300, Hvinand 30 og til vores store overraskelse 39 Spættet sæl, som lå på en sandbanke. Efter nogen tid besluttede vi at gå lidt nordpå langs kysten. Over strandengen så og hørte vi mange Sanglærker samt Tårnfalk, Musvåge og Engpibere. Ude over revlerne fik vi øje på en Havørn, som sendte ænder og måger på vingerne. Den satte sig senere på en sandrevle.

graam_als_003På tilbagevejen faldt Kirsten desværre så lang hun var i en vand- og muddersamling og måtte have hjælp til at komme på højkant igen. Hun blev derved våd fra yderst til inderst, og måtte nødvendigvis forlade os sammen med sin mand.

Da vi kom tilbage til bilerne, var solen kommet lidt frem, og mens vi nød forårsvejret, spiste vi frokost, inden vi fortsatte mod Havnø. Her rastede der bl.a. Gråand, Pibeand, Skarv, Hvinand, Fiskehejre og mange måger. Et par Musvåger, en Ravn og en Sildemåge fløj over området.

Omkring halvdelen af turdeltagerne fulgtes derefter til Toftesø i Lille Vildmose. Her fik vi straks øje på to ad. Havørne, som sad i en mindre granbevoksning ved søens SØ-lige hjørne. Der blev desuden set Blå kærhøg hun og 7 Lille skalleslugere (4 hanner og 3 hunner).

graam_als_001Tak for godt selskab.

Poul Erik, Svend Erik og Tscherning