Godt besøgt møde om Atlas III

Tirsdagens orienteringsmøde om det kommende atlasprojekt var på alle måder en stor succes. Med 44 besøgende var det bedst besøgte møde i Aalborg lokalerne i mands minde, og det næstbedst besøgte orienteringsmøde på landsplan. De fremmødte hørte en veloplagt Thomas Vikstrøm orientere om det spændende projekt, som uden tvivl vil øge vores viden om den danske fuglefauna betragteligt. Vi vil gerne fra bestyrelsen takke de fremmødte for stor opbakning og engagement, det lover godt for de kommende fire år.

Vi vil samtidig benytte lejligheden til at opfordre alle, der ønsker at deltage i projektet til snarest muligt at reservere lokaliteter, hvis I ønsker at deltage, da den første uddeling af kvadrater finder sted i starten af december.

De lokale atlastkoordinatorer kan kontaktes for yderligere oplysninger:

Svend Erik Mikkelsen  98257361 / 61607361

Henrik Møller Thomsen 98 66 62 16 / 22 53 15 76

Søren Ulrik Thomsen 40967361