Gode Atlas-fortællinger

Gode_atlas_fortaellinger_1Vi har nu taget hul på sidste hele sæson i Atlas 3. Undertegnede og Henrik M. Thomsen satser på, at vi kommer godt i mål med projektet, fordi det jo er et meget vigtigt projekt for fuglene i Danmark. Jeg har gjort mig (og mig gør stadig) mange tanker om, hvorvidt vi når målet i vores landsdel? Det ser ikke umuligt ud, men vi skal trække på alle positive kræfter, for at det kan lykkes. Vi er, som de fleste vist godt ved, den landsdel med flest kvadrater at dække!

Vi har brug for, at mange vil trække på samme hammel det sidste år, og vi må bruge de forskellige muligheder, der er. Så det er med at opsøge gode ideer, der er med til at styrke indsatsen. Sidste år kontaktede jeg Søren Skov, Nordjyske Stiftstidende, om han ville skrive lidt om projektet. Søren var med på ideen, og skrev en fin artikel om, hvor langt vi var nået og satte i den forbindelse fokus på rovfuglene, især Tårnfalken. Han opfordrede avisens læsere til at henvende sig til mig, hvis der skulle være nogle med kendskab til ynglende Tårnfalke. Det gav pote. Jeg fik omkring 8 til 9 henvendelser fra folk, der havde kendskab til ynglende Tårnfalke. Langt de fleste var fra folk, der havde sat redekasser op, de fleste ved egen bopæl. Det gav nye fund i 6 til 7 kvadrater. Det var dejligt, at artiklen gav positive resultater, og vi vil fremover i lignende tilfælde kontakte avisen igen.

Gode_atlas_fortaellinger_ugle_1

Søren Skov skrev en ny artikel i januar i år. Den havde hovedfokus på vores uglearter. Igen med mulighed for folk til at meddele, om de havde kendskab til ynglende ugler. Det gav et endnu flottere resultat. Kort fortalt fik jeg 15 henvendelser, hvoraf vi fik registreret ugler i 9 nye kvadrater – 3 mulige og 4 sikre ynglefund, 1 opgradering til sikker ynglefund, alle for Natugle, samt et sikkert fund af Skovhornugle. Desuden 2 oplysninger om ynglende Slørugle. Den ene var registreret, den anden bliver der fulgt op på snarest. Dette var alene, hvad der kom fra Region Nordjylland. Jeg fik også en henvendelse fra Nordvestjylland om 17 par ynglende Slørugler. Denne oplysning er overgået til Thomas Vikstrøm, DOF’s projektleder for Atlas 3.

Med disse oplysninger har jeg fået tilsendt flere billeder som dokumentation fra folk. Tre billeder af Natugleunger, og tre af adulte. De fleste har oplyst, hvor uglerne holder til/yngler. Der er tre, som har Natuglen boende i deres lade. Tre har oplyst, at de har en uglekasse ved eller på huset, og et par stykker, at de har ynglende ugler i et lille stykke skov ved boligen.

Gode_atlas_fortaellinger_ugle_2Flere har fortalt historier om deres ugler. Den, som berører mest, er fra Øster Hurup, hvor Natuglen ynglede med succes i 2015. De var der også i starten af 2016, men der blev meget stille omkring kassen. Ejeren kravlede derfor op for at kigge i kassen og fandt uglemor død – med et æg siddende fast i rumpen. Det må være en usædvanlig historie – trist er den da i al fald.

Mine fortællinger – om at finde andre veje – skal dog ikke slutte her.

I de samme dage, i slutningen af januar, oprettede vi en liste med folk, som godt ville være med til at gøre en ekstra indsats, når vi i løbet af foråret inviterer til forskelligt feltarbejde. Foreløbig er vi 13 på listen, men vi kan sagtens være flere. Søren Poulsen, en af deltagerne, kom med den gode ide, at opsøge Facebookgrupper i lokale områder for at efterspørge kendskab til ynglede fugle. Den ide synes jeg var så god, at jeg gik i gang med at efterprøve den. Så jeg oprettede mig på følgende lokale Facebook grupper. Tårs, Jerslev, Løkken, Farsø og en gruppe for friluftsfolk. Jeg efterspurgte ynglede Ugler på disse sider. Løkken er den eneste gruppe, som ikke har reageret. Fra Tårs har jeg fået to positive resultater. En mulig og en sikker ynglede Natugle. Fra Jerslev fik jeg en, som var registreret og fra Farsø et sikkert ynglepar.

Gode_atlas_fortaellinger_2     Gode_atlas_fortaellinger_3

Friluftsgruppen dækker folk fra hele landet. Jeg har fået henvendelser fra alle landsdele. I alt en seks til syv henvendelser. Der var kun en enkelt oplysning, som ikke var kendt. Et muligt ynglepar på Fyn.

For mig er det en super god oplevelse af få disse henvendelser. Dels at mærke, at uglerne betyder noget for dem, der har skrevet til mig (det samme gjaldt for Tårnfalkene sidste år). Dels de mange fortællinger, jeg får, om hvordan, de lever med deres ugler. De er, om ikke hjerteblod for folk, så dog nærmest et familiemedlem. Det har været en fornøjelse at skrive med folk (en del har jeg også talt med). Det er det mindste, jeg kunne gøre, og gerne gør, for deres ulejlighed.

Gode_atlas_fortaellinger_4Så en del af mit atlasarbejde resten af året bliver at bruge Facebook (og måske lokale ugeaviser) i søgning efter specielle arter. F.eks. at spørge lystfiskeforeninger om kendskab til ynglede Isfugle.

Henrik Møller Thomsens og min aktive atlasgruppe blev aktiveret den sidste weekend i januar. Fire mand deltog i at dække timetællturene i Hanherred. Dette var en god start, selvom vejret ikke var perfekt, og at det var med kort varsel, vi indkaldte. Der vil fremover typisk være dette korte varsel for den slags arrangementer for at sikre, at det kommer til at foregå i godt vejr. Vi kan dog kun være tilfredse med indsatsen af vinter-timetælleturene. De resterende kan vi sagtens nå næste vinter. Men omvendt får vi brug for stor aktivitet for at dække de tidlige forårsture, da det er sidste sæson for dem!

Så kære læser: På med kikkerten, notesblokken i lommen og ud at finde flere arter i egne (og især ledige) kvadrater!

Hvad så med de sene yngle-timetælleture – er der måske en eller anden, der tænker? Dem skal vi bestemt også gøre en stor ekstra indsats for. Men som det sikker vides, får vi en Atlaslejr i Nordjylland i dagene 18 til 24 juni, hvor vi får hjælp udefra til at dække en del af dem. Men mest af alt er det dog vores egen indsats i Nordjylland, der skal bære projektet igennem.

Tekst: Svend Erik Mikkelsen
Fotos: Uglerne er taget af Eigil Torp Olesen. De øvrige fotos af Svend Erik Mikkelsen