Generalforsamlingen 2015

Svend ErikDer var femogtyve deltagere til stede ved DOF Nords årlige generalforsamling i Skillingbro Naturcenter. Beretning og regnskab forlå som de tidligere år i et fint trykt
hefte, som vil også vil være at finde i vores respektive mødelokaler sålænge oplaget rækker.

Formanden bød velkommen og Torben Fisker – Rasmussen blev som sædvanlig valgt som dirigent. Et hverv han udførte til bravour. Formanden læste beretningen og kassereren fortalte om regnskabet og nævnte det store overskud på hele 15 kr.

Peter Kristensen, Simon S. Christiansen og Lars Grøn blev genvalgt. Ole Riis valgte at blive i bestyrelsen som suppleant. Som nyt bestyrelsesmedlem blev Børge Søndergaard valgt. Børge, som sikkert flere af jer kender også fra felten, har blandt andet været bibliotekar i Hjørring og senest turistchef i Hjørring, hvor han var tovholder for fuglenetværket projekt Naturen+ i turistsamarbejdet, Toppen af Danmark.

Desuden vedtog generalforsamlingen et tillæg til vores vedtægter lydende på, at man skal være medlem af DOF i mindst et år for at være valgbar til bestyrelsen. Efter generalforsamling havde vi en livlig debat om lidt af hvert, hvorefter vi nød vores frokost.

Gen2015Som det fremgik af indkaldelsen var der bagefter en lille ekskursion til de nærliggende vandløb og endelig et besøg i den nærliggende Thingbæk Kalkmine, hvor vi skulle prøve, om vi kunne spotte nogle af de overvintrende flagermus. Det lykkedes efter først at have vænnet sig til de lidt specielle lysforhold. Flagermus_2Der kan træffes fem forskellige arter flagermus i gruberne, Vandflagermus, Damflagermus, Frynseflagermus, Brandts Flagermus og Langøret Flagermus. Flagermusene er vanskelige at artsbestemme. Det er ikke muligt at artsbestemme flagermusene herover alene på billedet.

Klik på billederne for at se dem i “fuld” størrelse.