Generalforsamling

DOF Nordjylland har i går den 14. januar 2012 afholdt generalforsamling på Ll. Vildmosegård.
Fyldig referat vil følge snarest, men det kan oplyses, at der blev valgt to bestyrelsesmedlemmer. De to er
Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen, og det betyder, at bestyrelsen igen er fuldtalligt besat.
Generalforsamlingen blev gennemført i god ro og orden, og efterfølgende blev der serveret en let frokost.
Generalforsamlingen sluttede af med en fugletur i mosen, hvor der bl. a. blev registreret
Kongeørn, Havørn, Traner, Sædgæs, Grågæs, Canadagæs, Troldand, Sortand, Stor Tornskade m.m.m.

Foto: Vagn Gjerløv