Generalforsamling i DOF Nordjylland

DOF Nordjylland afholdt sin årlige generalforsamling lørdag den 13. februar. Grundet Covid19 kunne vi ikke afholde generalforsamlingen fysisk.

Årsberetning, regnskab og budget blev fremlagt på e-mail. Det samme gjorde valg til bestyrelse, revisor og repræsentantskabet.

Årsberetning, regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget. Alle afgivne stemmer var for.

Bestyrelsen havde opstillet  Gitte Holm, Morten Johansen, Gustav Urth og Peter Lund Kristensen. Endvidere opstillede bestyrelsen Magnus Houen Lauritsen fra Sindal. Claus Midtgaard genopstillede som suppleant. Da der ikke indkom forslag fra medlemmerne til andre kandidater, blev alle valgt. Et såkaldt fredsvalg.

Der var også fredsvalgt til posten som revisor og repræsentantskabet. Niels Eriksen blev genvalgt som revisor, og Anni Guldberg Madsen, Gitte Holm og Peter Lund Kristensen blev valgt til repræsentantskabet.

Ulla Bryanne og Børge Søndergård havde besluttet at de ikke ville genopstille til bestyrelsen. Men lur mig om vi ikke stadig vil møde dem i felten.
DOF Nordjylland vil derfor sige Ulla og Børge tak for deres store arbejde i bestyrelsen. Vi kommer til at savne dem og deres arbejde.

Børges detaljerede beretning fra generalforsamlingen kan læses her.