Generalforsamling

kalkgruberMød op til vores generalforsamling på Skillingbro Naturskole til vores årlige generalforsamling. Skillingbro Naturskole ligger ved foden af Rebild Bakker og er nabo til Tingbæk Kalkmine og kilderne ved Skillingbro økologiske dambrug. Selvfølgelig skal der afholdes møde i henhold til dagsordenen, men der vil også blive afholdt ekskursion i de nærmeste omgivelser, hvor vi næsten er sikre på at træffe Vandstær, Bjergvipstjert og Isfugl. Og prikken over i’et er et besøg i minerne, der rummer overvintrende flagermus. Vi starter klokken 11.00 og byder på et en mindre frokost, når selve generalforsamlingen er overstået. Se dagsordenen og mødeindkaldelsen til højre.

Tilmelding til Thorkild Lund thorkildlund@dlgmail.dk