Fugleture med Rold Skov Gruppen

Fugleture_Rold_Skov_Gruppen5Herfra Rold Skov Gruppen skal der lyde et Godt Nytår sammen med lidt billeder og tekst fra de sidst par ture.

VENDEHALS TUR I REBILD BAKKER

Først lidt fra Vendehals-turen med Esben Sloth Andersen den 4. november.

Selv om denne tur var sent på året og uden for det tidspunkt, hvor der var mange fuglestemmer i Rold Skov, var det en utrolig god tur takket være vores lokale fugleekspert, Esben. Der var 25-30 deltagere og tilhørere, helt fra Vejle. Vi mødtes på området ved parkeringspladsen ved Lars Kjærs hus. Esben er en meget engageret og stor vidende fugleekspert, som på forskellige steder på turen fortalte om Vendehalsens liv fra Rebild Bakker og ned gennem Europa til Afrika.

Fugleture_Rold_Skov_Gruppen2

Han fortalte også om dens udbredelse og specielle krav til leve- og ynglesteder. Turen gik fra Lars Kjærs Hus langs vejen over Ravnkilde, bag om Bundgården hen i retningen af Lille Blåkilde og derefter tilbage, samt i området nord for Kovadsbækken.

Esben viste delatgerne redested for vendehals, hvor der i 2016 var vendehalseyngel, som kom på vingerne. Han fortalte endvidere om, hvor de var i området, indtil fuglene forlod Rebild Bakker.

Turen var for mange af deltagerne på ca. 2 ½ time. For dem, der stadig ”havde energi og gode ben”, forstsatte turen til området nord for Skørping, hvor der var set Vendehals i 2016.

Fugleture_Rold_Skov_Gruppen3GRAVLEV SØ TUR

Den 2. december var Anders Horsten guide for 7 friske deltagere på en tur rundt om Gravlev Sø.

Først havde vi vandstær kortvarigt ved Kousbækken. Herefter gik vi en tur op på østsiden af Gravlev Sø, hvor man har en fin udsigt. En større flok knarænder, blisgæs og stor skalleslugere vakte en del glæde sammen med de mere almindelige andefugle.

På vej videre opdagede Klaus Anker Hansen en gammel vandrefalk, der sad og lurede på en pæl i den frosne ende af søen. Meget flot syn, lige indtil falken gik på vingerne for at mobbe en blå kærhøg, der var kommet lidt for tæt på! Videre rundt om søen i begyndende solskin gav bl.a. bjergpiber og en overflyvende vandrefalk, sikkert samme fugl som tidligere på morgenen. Tilbage på p-pladsen i flot vejr klokken 12, efter fire skønne timer i ådalen.

Fugleture_Rold_Skov_Gruppen4

ATLASlll ER SLUT – HVAD NU?

Rold Skov Gruppen har løst Atlaslll opgaven i fællesskab, så vidt det nu var muligt. Vi har dækket 8 kvadrater, hvilket er 200 kvadrat km. Nu hvor Atlaslll er færdig, har vi i Rold Skov Gruppen snakket lidt om, hvordan vi fortsat kommer ud på vores hyggelige fællesture. Det har været vigtigt for os, at ansvaret for turene blev delt ud på flere, så det ikke hviler på en enkelt person. Og det er faktisk lykkedes os at finde en form, som fungere. Den første lørdag eller søndag i hver måned er sat af til en fugletur. Gruppens medlemmer har så haft mulighed for at melde ind, hvor og hvornår de gerne vil være guide/ansvarlig for en tur.

Fugleture_Rold_Skov_Gruppen1Vi har allerede et flot program helt hen til august måned 2018. Det sker endda, at vi skal af sted mere end en gang om måneden. Vi vil selvfølgelig først og fremmest holde øje med fuglene i Rold Skov og omegn. Men vi har også planer om ture uden for de 8 kvadrater, så som Mariager Fjord, Mulbjerge, Birkesø og Vilsted Sø.

Vores ture vil komme på Ture og Møder i takt med, at de nærmer sig. Så hold godt øje med Rold Skov Gruppens ture. Alle er velkomne, og måske bliver man så glad for at være med, at man har lyst til at melde sig ind i DOF og dermed støtte det gode arbejde.

Tekst og billeder: Carl Jørgen Andersen, Anders Horsten, Klaus Anker Hansen og Gitte Holm