Fugleringmærk – ning i 40 år

ringmaerkning_i_40_1Fugleringmærkning i 40 år. Med bud fra Nordvest. Af Tage Leegaard m. fl., BFN Forlag Hurup 2013, 272 sider, Pris 308,50 kr.

Det er meget sjældent, der kommer litteratur om ringmærkning i Danmark og når så grundlaget er ringmærkning i 40 år af ikke mindre end 391.036 fugle fordelt på 215 arter i Nordvest Jylland, er det lidt af en bedrift.
Bogen er omfatende illustreret med både gamle og nye fotos og kort med arternes genmeldings steder.
Bogen er opdelt i 3 afsnit. Det første er omkring ringmærkningens historie og indeholder en fyldig beskrivelse af ringmærkningsgruppen i Thy fra starten i 1972 og op til i dag.

Af sjældne fugle fanget i Thy er arter så sjældne som: Blåstjert, Brun Løvsanger, Lille Rørsanger og Rosendompap.

Andet afsnit er om ringmærkning på de forskellige lokaliteter i Thy og Mors, men også et afsnit om deres mærkninger i Grønland og på Færøerne.
F. eks. mærkede Kristian Sørensen hele 39 unger af Sandterne på Borreholm i 1962 og der er mærket 38 Pungmejser i Vejlerne i årene 1986-1991. Der er masser af gamle fotos af folkenes arbejde og fangstmetoder igennem tiderne.

Sidste afsnit er omtaler artsvis af 72 fuglearter, med genmeldingskort for de fleste.
Også her er der mange overraskelser: F. eks. er der mærket 706 slørugler i Thy, heraf 659 som unger.ringmaerkning_i_40_2

Et stort afsnit om mærkning af Riderne på Bulbjerg også om farveringmærkningen. Og et om Sjaggeren som ynglefugl i Thy, her er der i perioden ringmærket 1.378, heraf 632 som unger.

Da der ikke findes ret mange bøger om ringmærkning på dansk, kan denne ret omfattende bog om emnet varmt anbefales til alle med interesse for fugletræk og ornitologernes historie.

Poul Erik Sperling.