Fuglelokaliteter i Danmark

Fuglelokaliteter_Danmark_2Leif Schack-Nilsen har skrevet en ny bog om ”Fuglelokaliteter i Danmark”, udgivet af Forlaget Epsilon.dk

Leif opdeler Danmark i 14 områder, som indeholder 187 forskellige fuglelokaliteter, hvoraf Nordjylland er det største område.

Lolland, Falster og Møn er området med flest lokaliteter, nemlig 20, herefter følger Storkøbenhavn med 19 lokaliteter, så Sønderjylland med 18 lokaliteter, mens Fyn og Nordjylland deler 4. pladsen med 17 lokaliteter. Hvert af de 14 områder starter med et fint oversigtskort, hvor de enkelte lokaliteter er nummereret og sat i alfabetisk orden.

Bogen skal ses som et inspirationskatalog til ture og oplevelser ude i den Danske natur og forest i bogen har Leif Schack-Nielsen skrevet to sider om den Danske naturbeskyttelseslov og bestemmelser om færdsel i naturen, hvor man godt kan lære et og andet.

Fuglefolk er normalt ikke bange for at dele ud af oplysninger om fugle og lokaliteter, men derfor kan det stadig godt være besværligt lige netop, at finde DEN lokalitet, man ønsker. I bogen er vådområder prioriteret højere end f. eks. skov. De danske skove er normalt ikke svære at finde rundt i, mens det ofte er noget sværere at finde en lille sø eller en lokal strandeng.

Fuglelokaliteter_Danmark_1Ved hver enkelt lokalitet er der afsat to sider: En side til en beskrivelse af selve lokaliteten og hvordan man kommer dertil, dernæst lidt om evt. fredning eller anden form for beskyttelse, Natura 2000, derefter følger så noget om adgangsforholdende, et godt kort og information om, hvorvidt der findes en folder over området. Som yderligere hjælp til at finde lokaliteten, er der et felt med en eller flere GPS-koordinater og en beskrivelse om GPS-koordinaterne fører til en P-plads eller et vejkryds. På den modsatte side er der en god detaljeret beskrivelse af det, det hele drejer sig om, nemlig fuglelivet på lokaliteten. Her beskriver Leif Schack-Nilsen fint de forskellige arter og deres hyppighed i området, selvfølgelig afhængig af årstiden.

Nyttige informationer sidst i bogen giver et godt overblik over de vigtigste ornitologiske platforme og allersidst er der et godt stikordsregister.

Leif Schack-Nilsen har skrevet en god og flot bog over de Danske fuglelokaliteter, meget kan findes via nettet, men glæden ved at sidde med en dejlig bog, med flotte fugle- og landskabsbilleder, som det er tilfældet her, kommer man altså ikke uden om. Det er en flot og grafisk smuk bog, som mange natur- og fuglefolk kan få meget glæde af. Personligt glæder jeg mig til at bruge bogen på mine fugleture rundt i Danmark.

ISBN 978-87-995114-5-7 kan købes i Naturbutikken til 345 kr.

Vagn Freundlich sep. 2014.