Fossekallen

Fossekallen_1Fossekallen. Norges nasjonalfugl. Af Trond Øigarden. Novus Forlag, Oslo, 2014. 175 sider. Pris: N.kr. 295,-

Vandstæren er en populær vintergæst i Danmark. En lidt ”anderledes” art, med en særpræget adfærd. Arten opholder sig altid i og ved vand hele året. Føden findes primært i rindende vand, og reden placeres normalt lige ved et vandfald.

Det norske navn – fossekallen – refererer selvfølgelig til de norske elve og fosser. I 1963 blev vandstæren valgt til Norges nationalfugl, netop på grund af artens tilhørsforhold til typisk norsk natur.

Bogen tager primært udgangspunkt i norsk forskning og er et meget grundigt studium af arten. I Norge findes mellem 10.000 og 15.000 ynglepar. De overvinter så længe der er åbent vand, og de primære vinterkvarterer er hele Skandinavien. Tit afsløres arten på de faste siddepladser i åerne – typisk sten som er dækket af hvide ekskrementer.

Fossekallen_2”Fossekallen” kommer omkring nær sag alle relevante emner – yngleadfærd og ynglebiologi, ringmærkning, træk, føde og trusler mod arten. Der er sågar afsnit om vandstæren i folketradition og i digtning. I øvrigt kaldes vandstæren üdensstrazds på lettisk og pluszcs på polsk! Så ved vi også det…

Bogen afsluttes med 17 sider litteraturhenvisninger, hvilket viser bogens seriøse sigte. Men bogen er ikke tung læsning – med mange fotos og det norske giver næppe besvær. I øvrigt udgiver vandstærentusiaster årligt et enkelt nummer af tidsskriftet Cinclus Scandinavicus.

Ulf Klemmetsby, november 2014