Forløbet af “Tårnenes Dag” i Lille Vildmose

Vejret kunne ikke være bedre. Solskin og varme og de fine faciliteter i Rovfugletårnet nord i mosen udgjorde de idéelle rammer for nogle hyggelige timer for mosens faste stok i ædel kappestrid med fugletårne overalt i landet. 72 arter blev det til. Én mere end rekordåret i 2010. Længe spejdede vi efter årets kongeørneunge. Endnu var den ikke set flyve hen over skoven i år, men den skuffede os ikke. Både den og forældrefuglene lod sig beskue fra deres bedste side. Yderligere syv andre rovfuglearter blev der til. Den nordlige del af mosen er efterhånden godt tilgroet med tagrør og andre planter. Det blev en udfordring, at få øje på nogle af mosens talrige Blishøns, Lappedykkere m.fl., men de kom dog på tavlen til sidst. Og så var der rundstykker, også så mange, at nogle af gæsterne kunne blive beværtet