Fældning af redetræ med Rød Glente og Skovskade

Glenterede_doede_unger1Jeg har som DOF-kontaktperson i Frederikshavn Kommune indgivet en politianmeldelse til Nordjyllands Politi torsdag den 19.maj om aftenen.

Jeg blev ringet op af formanden for lokalforeningen for DN i Frederikshavn, Eigil Olesen, som ønskede hjælp til en sag, hvor en landmand har fældet træer med Rød Glente- og Skovskadereder. Han var blevet kontaktet af nogle naboer, som blandt andet har taget billeder af døde glenteunger.

Jeg besøgte sammen med to naboer og TV 2 Nord åstedet for fældningen af redetræer.

Det viste sig, at der var tale om en Rød Glenterede hvor 3 unger blev fundet døde, hvoraf de to formentlig er trådt til døde. Der ud over lå der fra et andet træ en skovskaderede, hvor 3 store unger også blev fundet døde.

Ungerne er lagt i fryser og vil mandag blive sendt til Zoologisk Museum i København.

Glenterede_Rester

Jan Tøttrup kunne oplyse, at Glenten har ynglet i netop det træ de sidste 4 år. Naboen kunne oplyse, at den siden 2006 har været i området ved træerne og over hans ejendom tæt ved. Der yngler, igen ifølge Jan Tøttrup, yderligere 2 par Glenter i det omgivende terræn (inden for et par kilometer i radius). Desuden ses Rød Glente om efteråret/vinteren i større antal i området, helt op til 14 samtidigt. I 2013 så jeg selv 7 glenter i november måned det samme sted ved Karup By meget tæt på redestedet.

En anden nabo, som desværre vil være anonym, har været til møde med lodsejeren for nylig, hvor han gjorde lodsejeren opmærksom på, at han nok ville få svært ved at komme igennem med en vindmøllesag, fordi der var Glenter i området. Lodsejeren skulle til dette have sagt, at ”dem skyder vi bare, så er det ikke et problem”.

Glenterede_doede_skovskadeungerDa vi var på stedet kom en skovarbejder ”tilfældigt” derop. Han ville ikke på TV, men indrømmede, at det var ham, der havde gjort det. Han havde af sin arbejdsgiver (lodsejeren) tilladelse til, uden for arbejdstid, at fælde træer i området. Han vidste ikke, at der ynglede glenter, og han mente ikke, man kunne se det nedefra. Hans historie hang ikke sammen. Han var kommet for at rydde op, men havde intet værktøj med og forlod området igen, inden vi gik. Hans bil holdt 500 meter væk i den modsatte retning, hvorfra vi var kommet.

Jeg følger sagen tæt og forbereder en indsigelse mod eventuelle ønsker om vindmøller i området. Vi gjorde indsigelse mod regionplanen for 4 år siden, hvor netop dette område var udpeget. Det blev taget ud af planen, ligesom udpegningen af møller ved Hals Nørreskov også blev skrottet på grund af Kongeørn.

Links til omtale af sagen:
Omtale på TV 2 Nords hjemmeside: http://www.tv2nord.dk/artikel/lodsejer-fjerner-fredet-rovfugls-ynglested
Nyhedsudsendelse fra TV 2 Nord: http://www.tv2nord.dk/nyheder/20-05-2016/1930/lodsejer-fjerner-fredet-rovfugls-ynglested?autoplay=1#player?clip#player

Tekst og fotos: Kurt Rasmussen