Fin fugletur for nyindmeldte i Lille Vildmose

Nye_medlemmer_2Bestyrelsen i DOF Nordjylland drøftede på et møde i det sene forår, om ikke vi skulle prøve med et særligt velkomsttilbud til nyindmeldte medlemmer. Og hvad kunne være mere nærliggende end en fugletur med en garvet turleder ud i den dejlige Lille Vildmose? Valget faldt på lørdag den 27. august – ikke den hotteste fugletid i Mosen, men altid med garanti for gode fugleoplevelser.

Ved hjælp af medlemsoversigten fandt vi mailadresser på medlemmer indmeldt i 2015 og indtil 31.7.2016. Der var godt 100, som alle fik en indbydelse og et tilbud om at tage et familiemedlem eller en ven med. Vi tilbød også samkørsel fra Aalborg til folk, som ikke havde bil. Selvom det var sidst i ferietiden, fik vi alligevel svar fra 9 medlemmer, hvoraf flere mødte med to personer, så det samlede resultat blev 14 deltagere. Thorkild Lund var turleder og fra bestyrelsen mødte også Svend Erik Mikkelsen og Børge Søndergård. Endvidere stødte “Mister Tofte Skov og Sø”, Tscherning Clausen, til selskabet.

Tranepar_klassisk_groent_terraen

Vejret var pragtfuldt – sol og drivende skyer. Vi startede ved Vildmosecentret på god gammeldags maner med formiddagskaffe, rundstykker, ost og marmelade, som turlederen havde organiseret. Under kaffen fik vi fortalt om de muligheder, man havde som medlem af DOF og fik udleveret et par brochurer.

Så gik turen ud i Mosen i bilkortege. Første stop var på Grønvej ved “Stylteben-stedet”. Stor var begejstringen da der straks blev set 2 x 2 Traner i fint lys. Folk havde medbragt egne kikkerter af forskellig kvalitet, men vi deltes fint om udstyret og de 4-5 medbragte teleskoper, så alle fik mulighed for at nyde oplevelserne. Der blev bl.a. spottet Sangsvane, Pibeand, Vibe og Knarand(som noget ret specielt for de fleste deltagere). Også et enligt Rådyr blev det til.

Dobbeltbekkasin_og_vibeVi fortsatte et par hundrede meter nordpå til svinget på Grønvej, og knap var vi kommet ud af bilerne, før der blev råbt “Kongeørn over Kællingbjerg!” Atter stor begejstring og aktivitet. Alle fik set den store og stolte fugl – man føler jo en indre varme hver gang – og for de, som så den for første gang, var det et ganske særlig stort øjeblik. Her så vi også flokke af Pibeand, Hjejle og Vibe, samt nogle dobbeltbekkasiner lavt over sivene.

Turen gik mod Hegnsvej og de fyldte gravebaner. Her var den største oplevelse en del “Lille Lappedykker” – flere med store unger. Vi nød deres ivrige dykken i det spejlblanke vand og med et fedt sollys lige på de smukke fugle. Her fik alle også set Dobbeltbekkasin helt klart og skarpt på en lille banke sammen med Viber.

Roerhoeg_Vildmosen

Knap havde vi startet bilerne, før vi atter måtte ud! Nu for at nyde synet af to unge Rørhøge i vild leg lavt over sivene og ganske tæt på os. Det var sjovt at se, hvordan der først var én, som fløj lavt henover sivene, hvorefter der pludselig lettede en anden, som fløj op til den første. De kastede sig ud vilde saltomortaler, rygflyvning og klo-mod-klo-hilsen. Man fik den fornemmelse, at de var opvokset i den samme rede og kendte hinanden som søskende.

Turen gik ned ad Møllesøvej, hvor vi spottede en Stenpikker på hegnet, før turen gik til Vildmosecenteret for at hente de biler og den madpakke, vi havde efterladt, da vi ville køre til Tofte Sø, for at slutte Fugleturen dér. Der var nu også mange andre end os i Mosen denne lørdag, men vi fandt da plads ved fugletårnet. Desværre fik vi ikke Havørnen at se, men enkelte fik et kortvarigt syn af Kongeørnen, nu over Tofte Skov. Ellers var der stille ved søen med Skarv, Troldand, Gråand og en enkelt Tårnfalk, som landede i et udgået træ i Skarvkolonien.

Nye_medlemmer_1Vi fik spist vores medbragte klemmer, og nu havde vi jo lært hinanden at kende, så snakken og latteren gik. Mellem kl. 14 og 15 sivede vi hver i sær stille og roligt væk fra Tofte Sø, enten for at køre hjem eller på nye opdagelser Lille Vildmose. Vi var tre, der tog i Portlandsmosen og sluttede i Brandtårnet på Ny Høstemarks vej, hvor vi så en smuk adult Rørhøghan meget tæt på, hørte en sen Rørsanger og så ELGEN!

Tak til deltagere og turleder for et herligt arrangement, som vi vist i DOF Nordjylland bør gøre til en tradition.

Tekst: Børge Søndergård
Foto: Thorkild Lund og Børge Søndergård