Feltornitologi: Vinterfugle

Folkeuniversitetet i Aalborg holder feltkursus med Klaus Malling Olsen 1. og 2. november. Temaet er vinterfugle.

Se mere her.