Feltornitologi – Kursus ved Klaus Malling Olsen

Klaus_Malling_OlsenFolkeuniversitet afholder i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening, Nordjylland et spændende feltornitologisk kursus. Instruktør er den kendte forfatter og feltornitolog Klaus Malling Olsen.

Det sene efterår byder på fine fugleoplevelser i Nordjylland. Vejlerne og Ulvedybet bugner af gæs og ænder, og tiltrækker rovfugle, og i havnene flokkes havfugle og måger. Dette korte kursus starter i Aalborg fredag aften, hvor Klaus vil berette om årstidens aktuelle fugle, og med særlig hensyn til aktuelle meldinger. Du lærer at kende de nordjyske arter af gæs, ænderne og de mere eksklusive rovfugle som havørn og vandrefalk, ligesom vinterens småfugle også berøres.

Lørdag tager vi på tur i privatbiler til de bedste nordjyske fugleområder. Alt afhængig af dagsfriske rapporter kan det blive Vejlerne, Ulvedybet og/eller Lille Vildmose.

OBS: Kikkert skal medbringes!

Ekskursionen afholdes i privatbiler. Det er erfaringen fra tidligere kurser, at den tætte kombination af teori og praksis sikrer bedst muligt udbytte. Nordjylland er en af Nordeuropas bedste områder for at se fugle, så der er sikkerhed for stort udbytte – og et udbytte, der med garanti bliver anderledes end under de tidligere afholdte kurser.
Tid: Fredag-lørdag den 6-7/11; Fredag kl. 18.30-21.00 og lørdag kl. 10.00-15.00

Sted: Fredag på Aalborg Universitet, Strandvejen 12-14. Lørdag ekskursion i egne biler (aftales nærmere fredag)

Pris: Kr. 695,- (medlemmer af DOF dog kr. 495,-).
Tilmelding: Folkeuniversitetet sker her / tlf. 98167500 / info@fuaalborg.dk.