Faunastriber – øget biodiversitet i det nordjyske

EHHL_faunastribe_laehegnTiltag som faunastriber, barjordsstriber, insektvolde og lærkepletter giver bedre betingelser for flora og fauna, øger biodiversiteten,  skaber øget naturværdi og sidst, men ikke mindst gør det landskabet smukkere. Og det vil helt sikkert også medvirke til at forbedre landbrugets image.

DOF Nordjylland udarbejdede i sommer en folder, “Fugle og Landbrug”, netop om sådanne tiltag.

LandboNord vil gerne medvirke til udbredelsen af faunastriberi det nordjyske. Konceptet med faunastriber har LandboNord udviklet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund, Danmarks Biavlerforening og DOF Nordjylland. Det er forventningen at initiativet vil øge biodiversiteten i det dyrkede land til glæde for insekter, bier, vildt og fugle.

EHHL_faunastrie_kirke

Er man som landmand interesseret i at etablere faunastriber, finder man i samarbejde med sin planteavlskonsulent de steder, hvor man gerne vil have dem placeret. Man gør arealet klar til såning, og så sørger LandboNord for selve såningen.

Tilbuddet er som følger:
Maskinstationen sår og anlægger naturpletter fra forår og frem til 1/5 2017. Faunastriberne laves som en kombination af striber eller pletter med enårige/flerårige plantearter. Blandingen er sammensat således at den tilgodeser småfugle, vildt og insekter som redeskjul, fødesøgning og yngleplads. Desuden er den også rig på blomstrende urter.

 

EHHL_faunastribe_udsaaningHvad skal Landmanden selv gøre?
Landmanden skal, evt. i samarbejde med sin planteavlskonsulent, beslutte hvor han ønsker at anlægge faunastriber. Striberne tegnes ind på et kort, som afleveres til planteavlskonsulenten, herefter gør landmanden selv striberne såklar ved at pløje eller fræse arealerne, og så kommer en maskinstation og tilsår den. Om Landmanden ønsker en stribe midt i marken eller langs skel/hegn/skov eller andet, er helt op til vedkommende. Hvis der er en kile i marken, kan landmanden eventuelt lave det, så han får ”rettet marken op”. Dog må striben maks. være 10 meter bred, hvor den er bredest. Det kan også være at han vælger at anlægge faunastriben langs med en vej, således at der bliver en flot blomstrende vejkant at se på til sommer. Der sås med en 3-meter maskine, så det vil være mest hensigtsmæssigt at vælge 3, 6 eller 9 meters bredde. Da der både er enårige og flerårige plantearter i blandingen, må landmanden gerne tænke ind i placeringen, at striben eventuelt kan blive liggende næste år.

Går det ud over Grundtilskuddet?:
Anlæggelsen af en faunastribe går ikke ud over Landmandens tilskud. Han får ikke problemer med reduceret harmoniareal, ekstra omkostninger, arbejde med udsåning, at ukrudtet tager magten, papirmæssigt bøvl eller at reglerne brydes. Alt dette er forsøgt fejet af bordet med LandboNords tilbud. Det eneste, landmanden mister, er gødningskvoten for striben.

Sådan tilmelder landmanden sig:
Er han interesseret i ovennævnte tilbud, indtegner han selv på sine markkort, hvor han ønsker naturpletterne anlagt. Han afleverer det udfyldte kort til sin planteavlskonsulent. Sidste frist for aflevering er den 14. april 2017.

Arbejdet udføres af:
ALK Maskinservice, Nøragervej 5, 9740 Jerslev, tlf. 2370 4123

 

EHHL_markvildtaften

Standardtilbuddet koster kun landmanden:
Længde maks. 400 m fordelt på to lokaliteter (inklusiv frø) = 850 kroner (ex moms)
Længde maks. 800 m fordelt på fire lokaliteter (inklusiv frø) = 1300 kroner (ex moms)
Øvrige ønsker kan laves efter aftale med maskinstationen.

Tirsdag den 22. november var godt 100 natur- og jagtinteresserede samlet for at høre om markvildt og faunastriber samt smage på vild mad på LandboNord i Brønderslev. Arrangementet var lavet i samarbejde med Danmarks Jægerforbund Kreds 1 og LandboNord. DOF Nordjylland var repræsenteret ved Børge Søndergård, som også deltager i samarbejdet og udviklingen af samarbejdet. DOF Nordjylland har lovet at indgå i monitering og rapportering af udviklingen af fugleforekomster i de anlagte faunastriber m.v.

Tekst: Planteavlskonsulent Eske H.H. Laursen, LandboNord og Børge Søndergård
Foto: Eske H.H. Laursen