Europas vadefugle–en anmeldelse

vadefugle2Europas vadefugle

Lars Gejl, 370 sider, Gyldendal 2015, ISBN 978-87-02-17159-4.

Pragtværk om de Europæiske vadefugle hvor forfatteren Lars Gejl beretter detaljeret om de 44 almindelige arter og de sjældne 38 gæster fra Nordamerika og Asien. Værket som er i stort format indeholder knap 700 fotos taget af forfatteren og nogle af verdens dygtigste naturfotografer.

vadefugle1Bogen gennemgår indledningsvis kortfattet vadefuglenes taksonomi, træk og ynglebiologi, men hovedvægten er lagt på feltkendetegn og dragtkarakterer. Ved hjælp af en lang række sammenligningstavler fremhæves indbyrdes forskelle og særlige kendetegn for grupper som ryler, præstekraver, hjejler, klirer og bekkasiner. Tavlerne viser både stående og flyvende vadefugle, såvel som forskellige dragter. Herefter gennemgås art for art med korte oplysende tekster og fantastisk flotte fotos som viser artens feltkendetegn. Bogen er også digital idet den rummer QR-koder med vadefuglenes kald og stemmer.

Bogen er forsynet med en litteraturliste og et stikordsregister.

vadefugle3Bogen må siges at være et must for alle som elsker vadefugle, flotte fuglefotos og som vil fordybe sig i feltkendetegn af denne vanskelige fuglegruppe med de mange forskellige og undertiden ret ens dragter. Bogen er ikke just en felthåndbog i lommeformat, men bør være inden for rækkevidde, når vadefugleflokken studeres i teleskopet.

Set i Naturbutikken.dk til 399,00 kr.

Jens Lilleør/januar 2016

vadefugle4