Enestående kortlægning af uglerne i Rold Skov

Caretakergruppen for Rold Skov forventer i løbet af 2013 at få det bedste overblik nogensinde over bestanden af ugler i Rold Skovs IBA-område. Det sker ved at følge en kortlægningsplan der er udarbejdet af Anders Horsten i samråd med ugleeksperten Klaus Dickmann fra Sønderjylland. Denne plan blev vedtaget på caretakernes årsmøde den 13. december.

Ugleplanen for 2013 kan ses som en naturlig forlængelse af caretakergruppens arbejde med at opsætte uglekasser i Statsskoven. Der er i alt opsat 19 perleuglekasser og 7 natuglekasser, og de blev sidst inspicerede med kikkertkamera i april 2012. Men kortlægningen drejer sig om alle uglearterne. Caretakerne undersøger således ikke kun fokusarterne Stor Hornugle og Perleugle, men også de almindelige arter Natugle og Skovhornugle. Kortlægningen dækker hele sang- og yngleperioden for alle disse uglearter.

Der skelnes mellem privatejede og statsejede dele af skoven. Dette er nødvendigt fordi de privatejede dele af skoven efter aftalerne med de private skovejere først kan besøges efter 1. februar. Statsskoven (Bjergeskov, Brændeskov, Mørkeskov/Rebild Bakker, Hesselholt Skov) undersøges på cykel eller tid fods mellem jul og nytår samt i slutningen af januar 2013. Hele Rold Skovs IBA-område (der også omfatter Torstedlund Skov, Rold Vesterskov, Østerskov, Nordre Purker, Jægersborg Skov/Fræer Purker, Store Arden Skov/Kærbjerg Skov, Hellum Skov/Astrup Nørskov) gennemgås i slutningen af månederne februar, marts, april, maj og juni.

Ved opstartsmøde udleveres kort hvorpå de enkelte områder er afgrænset. Det skal koordineres hvem der for Stor Hornugle og Perleugle eventuelt benytter playback og hvornår. Hver enkelt caretaker skal notere start- og sluttidspunkt for registreringen samt give oplysning om vejret og månefasen. De enkelte ugleture fordeles fra gang til gang mellem caretakerne. Så vidt muligt blander vi holdene fra gang til gang, men hvis der er interesse for det kan man godt reservere en rute for hele sæsonen.

Turene indledes omkring solnedgang og bør afsluttes inden midnat, hvor uglernes sangaktivitet falder. Er der tegn på et aktivt ynglepar af Stor Hornugle eller Perleugle, så noteres observationen som hemmelig i DOFbasen. På turene noteres øvrige, nataktive arter, såsom skovsneppe, natravn mv.

Anders Horsten og ESA