Endelig dagsorden til generalforsamlingen i DOF Nordjylland

Der afholdes generalforsamling i DOF Nordjylland, lørdag den 10. februar 2018, kl. 11.00 i Golfhuset, Borgmester Jørgensensvej, 9000 Aalborg.

Endelig dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
a) valg af 4 medlemmer til bestyrelsen
b) valg af suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af revisor
7. Forslag fra medlemmerne (der er ingen rettidigt indkomne forslag, hvorfor punktet udgår)
8. Eventuelt

Bestyrelsens beretning for 2017, samt regnskab og budget.

Efter generalforsamlingen holder biolog Anders Horsten fra Skørping oplæg om begrebet Rewilding, hvorefter der bydes på frokost.

Plads til en vildere natur i Nordjylland?”
Er der plads til en vildere og mere dynamisk natur i Nordjylland, hvor heste, kreaturer og bisonokser færdes frit i store hegninger? Ja, siger Anders Horsten, der med udgangspunkt i Rold Skov vil fortælle mere om begrebet “rewilding” og hvilke potentiale, der ligger i en mere vild forvaltning, ikke mindst for fuglene”.

Kun medlemmer af DOF har adgang til, er valgbare og har stemmeret på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne

Peter Lund Kristensen (formand)