Endelig Dagsorden – Generalforsamling i DOF Nordjylland 8.2.2020

05-02-2017 334

Jævnfør vedtægternes § 4, stk. 2 indkaldes der herved til ordinær generalforsamling, lørdag den 8. februar, 2020, kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes i Skillingbro Naturskole, Røde Møllevej 17, 9520 Skørping.

Tidsplan:

Kl. 10.00: Camilla Fløjgaard fra Aarhus Universitet vil tale om vild, urørt natur og rewilding efterfulgt af debat med de tilstedeværende.

Kl. ca. 11.00 til ca. 12.30: Generalforsamling med nedenstående dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning om lokalafdelingens virke
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der skal vælges 4 ordinære medlemmer og 2-5 suppleanter. På valg er: Aase Jensen (genopstiller), Anni Guldberg Madsen (genopstiller), Svend Erik Mikkelsen (genopstiller), Anders Horsten (genopstiller) og Ulla Bryanne (genopstiller)
6. Valg af revisor
7. Indkomne forslag:
Bestyrelsen fremlægger forslag “Et vildere Nordjylland” – en naturpolitisk vision for DOF Nordjylland. Til drøftelse og vedtagelse på generalforsamlingen
8. Eventuelt

Kun medlemmer af DOF har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen. Husstandsmedlemmer har 2 stemmer, såfremt der er mødt to op.

Kl. ca. 12.30: Frokost

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen