En tur til Danmarks sydligste fuglelokalitet.

BSO_Danmarks_Sydligste_punktDet er blevet efterår. Så er der jo ingen garanti for, at vejret altid er godt, når vi nordjyske Gråmejser tager på tur i landskabet for at se på fugle. Sjovt nok forventede dette hold, på nær mig altså, at vi fik en tur i strålende sol. De sagde, at jeg havde givet dem den forventning, selv Poul Erik mente jeg havde stillet i udsigt, at vejret ville være godt, når vi tog afsted.

Lad det være erkendt med det samme: Det var et træls vejr alle dage, vi var af sted på Lolland/Falster på vores Gråmejsetur. Jeg fralægger mig dog det fulde ansvar for, at dette kunne ske. Bare fordi jeg havde påtaget mig ansvaret for, at vejret har været godt på mange af vores tidligere ture, skal jeg ikke klandres for, at det både regnede og især blæste meget denne gang?

SEM_LollandFalster_1

Nå! – spøg til side for denne gang. Spøg og drillerier mellem os er en del af turen, som gør, at dårligt vejr næsten glemmes, når nu det er der. For selv om vejret ikke var høj sol, så fik vi masser af gode fugleoplevelser på turen. Hvad det angår, var der ingen, som var utilfredse. Det skulle da lige være mig selv, for jeg havde håbet, når nu Poul Erik og jeg fik lokket 14 deltagere med på turen, at der ville have været nogle store træk-fugle-oplevelser. Vi så trækkende fugle på denne tur, men de største oplevelser lå i andre fugleoplevelser. Dem beskriver jeg i det følgende.

 

 

SEM_LollandFalster_Tryggelev_NorTurens forløb.

Mandag den 10.

Vi mødtes på opsamlingspladsen ved afkørsel 26 i Aalborg. Lidt over 8,30 kørte vi mod Langeland, som det første mål på turen. Helt præcist Tryggelev Nor. Vi havde en time til rådighed og kunne stå i et fugleskjul og spise madpakker, samtidig med, at vi kiggede på fugle. Mens vi var der, begyndte det så småt at regne. I Noret var der bl.a. Krikand – Skeand – Pibeand – Knarand og naturligvis Gråand. En enlig Sølvhejre opholdt sig på lokaliteten. Af vadefugle så vi Almindelig Ryle – Strandhjejle – Vibe – Dobbelt Bekkasin med flere. En mindre flok Stære kom flyvende ind, og pludselig dukkede Vandrefalken op, gik op over Stærene og gjorde udfald mod dem, men de var hurtige til at samles i en tæt kugle. Det skete et par gange, inden Vandrefalken gav op og satte sig på engen, inden den forsvandt.

En time, hvor der spises samtidig med, at der kigges og snakkes om fuglene, går hurtigt. Snart var vi på vej tilbage til bilerne for at køre til Spodsbjerg. På færgen mod Lolland var der tid til kaffe med kage, som Mona havde hjemmebagt og medbragt til formålet. Hyggeligt – og tak for det Mona! Køreturen over Lolland tog en time, og vi var fremme i Nykøbing kl. 17. Poul Erik og jeg brugte noget af aftenen til at fortælle om de kommende dages program.

BSO_Gedser_Fyr_og_Fuglestation

Tirsdag den 11.

På vandrehjemmet havde vi valgt at købe morgenmad og madpakker til dagenes ture. Der var faste spisetider. Morgenmaden var kl. 8, så vi tog ikke på tidlige morgenobservationer på denne tur. Det var der nu heller ikke vejr til, så det var fint at kunne sove forholdsvis længe hver morgen.

Dagens tur var til Gedser og omegn. Vi skulle mødes med Hans Lind, leder af Gedser Fuglestation, og fik en aftale kl. 12. Derfor kørte vi først til Bøtøreservatet. Her var der Sølvhejre, Blisgæs, Rørhøg og en del andefugle og vadefugle. I krattet, hvor fugletårnene står, var der mange Fuglekonger. En enkelt Rødtoppet blev set imellem de øvrige.

SEM_LollandFalster_FuglekongeTilbage til Gedser, hvor vi fik en rundvisning i fyrhaven. Der var ingen ringmærkningsaktivitet på grund af vejret. Hans Lind gav en grundig orientering om fuglestationens arbejde, og vi kunne spise vores madpakker i læ for regn og vind. Efter dette brugte vi lidt tid på sydspidsen. På vej dertil så vi igen masser af Fuglekonger, og en enkelt deltager fik besøg af en, der satte sig på skulderen et kort øjeblik. Der var lidt havtræk, men ellers ikke meget i den stærke vind. Vi valgte derfor at køre over på vestsiden af Gedser, hvor der trods alt var lidt mindre vind. På køreturene gennem Gedser by sås flere gange Fuglekonger ude midt på gaden, og da vi kom over på vestsiden, vrimlede det med dem, selv i en græsmark, hvor vi nærmest var ved at træde på dem. Denne tirsdag blev en dag, hvor Fuglekongen indprentede sig i vores bevidsthed – en oplevelse som vil blive husket.

SEM_LollandFalster_BoetoeOnsdag den 12.

Det var Hyldekrog og Saksfjed, som var målet for dagens tur. På vej dertil så vi flere hundrede Bramgæs iblandet Grågæs på markerne. Vi var ikke engang nået ind på P. pladsen ved Hyldekrog, før vi så en Fiskeørn muse over klitterne. En god og lovende start på dagen, men regnen tog til og fik sat en stopper for bare en lille gåtur ud mod Hyldekrog fyr. I stedet søgte vi op i Fugleværnsfondens tårn, hvor vi trods alt havde nogenlunde læ for regn og vind. Regnen blev ved, så vi gav os god tid til at kigge på fuglelivet. Der var især andefugle og vadefugle i reservatet.

 

SEM_LollandFalster_StillitsEfter frokost kørte vi til Maribosøerne. Rødhovedet And og Havørnen havde flere ytret ønske om at se på lokaliteten. Så! hvad der ønskes blev leveret. Begge fugle opholdt sig ved Hejrede sø sammen med mange andre andefuglearter. Mens vi stod og observerede ud over søen, var der tid til kaffe med nok en hjemmebagt kage, som Laila havde bagt og bragt. Tak Laila.

Inden turen gik tilbage til Vandrehjemmet, lagde vi vejen forbi Røgbølle sø for at finde en Hvidøjet and. Den kunne vi ikke levere. Nogle af kvinderne så til gengæld så meget andet ude i søen, en hvid hajfinne og andre sjove ting! Inden observationerne blev for vilde, var det på tide at slutte denne dag.

 

BSO_Hans_Lind_FuglestationslederTorsdag den 12.

Hjemrejsedagen. Men inden gik turen igen til Gedser. Det både blæste og regnede mindre, så da vi ankom var ringmærkerne i fuld gang. Hans Lind modtog os nok engang og fremviste Rødhals og et par Fuglekonger, som blev ringmærket. Samtidig fik vi ”placeret” en gås, som jeg havde taget et billede af om mandagen lige uden for fyr-haven. Vi havde diskuteret meget, hvad det var for en art og var på vej til, at det måtte være en krydsning mellem to arter. Hans Lind var også i tvivl, men en af ringmærkerne kunne med et kort blik på billedet afgøre det var en juvenil Blisgås. Resten af formiddagen så vi på fugletræk på Gedsers sydspids. Rød Glente og Fjeldvåge forsøgte at trække ud. Enkelte Musvåger og Spurvehøge viste sig i området, uden at de trak ud. Ude over havet trak Edderfugle i store tal. Desuden sås Havlit, Sortand, Bjergand, Rødstrubet Lom med flere.

SEM_LollandFalster_juvenil_Blisgaas SEM_LollandFalster_ringmaerkning_fuglekonger SEM_LollandFalster_ringmaerkning_roedhals

Tiden gik alt for hurtigt. Vi skulle begynde hjemturen. Jeg havde en plan om, at hvis vi havde tid, skulle vi på vejen mod færgen i Tårs lægge vejen forbi Knuthenlund ved Stokkemarke for at se, hvordan fremtidens landbrug bør udvikle sig! Er du interesseret i, hvad det handler om, så hør følgende udsendelse: www.dr.dk/radio/ondemand/p1/natursyn-2016-10-03/#!/

Så gik turen hjemad mod det Nordjydske. For nogle var det også en tur, hvor man ud over fugleoplevelserne, fik sat Lolland/Falster på Danmarkskortet.

Vi så mange fuglearter. Se den samlede artsliste her.

Tekst: Poul Erik Sperling og Svend Erik Mikkelsen
Foto: Svend Erik Mikkelsen og Børge Søndergård