En sommerdag i mosen – en Gråmejsetur

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_2Næsten hver gang i år, når vi har afholdt en Gråmejsetur, har vejret været ……?
Godt, selvfølgelig! Vi kan bare det der med vejret.

18 deltagere var mødt op til en Gråmejsetur i Lille Vildmose torsdag den 15. september. I strålende sol kørte vi ud i området for at søge oplevelserne. Første stop var på Ny Høstemarksvej. Langt ude i området lå en lille gruppe krondyr og hvilede sig. Der var måske næsten 1000 meter ud til dem. Alligevel så det ud som om, de havde fået færten af os, for der blev efterhånden lidt uro i flokken, og de rejste sig og gik væk fra os.

Vi fortsatte derefter mod Brandvagttårnet. Fra toppen af det kunne der ses en del fugle i landskabet, f.eks. de lokale Sangsvaner, Bekkasiner, Grågæs, Rørhøge, Traner med flere. En lyd fra rørskoven mindede om en Vandrikse, men den lød ikke helt rigtigt. Jeg gik mod stedet for at komme tættere på. Stod længe og ventede på at den skulle sige noget, og lige, som alle fra tårnet kom ned til bilerne, og jeg måtte begive mig tilbage til P-pladsen, kom den let genkendelige lyd igen. Vandrikse!

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_3

Til holdet i tårnet var der indløbet en melding om, at der stod temmelig mange Traner ved Birkesøvej, så vi kørte tilbage til området for at se flokken. Men der var ingen Traner at se, da vi kom dertil. I stedet gik vi til kaffepause ved Lillesø. Her var der blot nogle Lille Lappedykkere, så vi brugte lidt tid på at kigge lidt på guldsmedene. De var primært af arten Hedelibel, som er en typisk efterårsart.

Efter kaffepausen gik turen op til Hegnsvej, hvor var der store flokke af Hjejler, Viber, Stære, Grågæs og en del andefugle. Imellem det hele gik der Brushøns og Dobbeltbekkasiner. Derefter gik turen ned af Grønvej, hvor bl.a. Knarand og Pibeand opholdt sig. Tscherning blev så optaget af at fortælle om andearternes kendetegn, når de er i eklipsedragt, så vi var flere, for hvem de uåbnede madpakker fyldte mere i bevidstheden end fuglene i landskabet. En venlig ment opfordring til at komme videre satte dog skub i at fortsætte. Madpakkerne havde vi valgt at indtage i fugletårnet ved Tofte Sø. På vej dertil ”forstyrrede” en Rød Glente dog køreturen. Den fløj så lavt, at den måtte betragtes en kort stund inden vi fortsatte til mod søen.

SEM_graamejsetur_LilleVildmose_4_roed_glenteVed Toftesøtårnet holdt vi øje med området, mens der blev spist. Det er den stille tid på året, hvad angår fugle i søen, og Havørnene viste sig ikke. Derimod blev der til sidst opdaget en Kongeørn og en Kronhjort, der fouragerede ved søens sydbred. Klokken var på vej mod 15, så vi sluttede turen her. Det gode vejr hele dagen var en perfekt ramme, for at kunne nyde de oplevelser vi fik i Lille Vildmose på en sommerlig efterårsdag.

Tekst: Tscherning Clausen og Svend Erik Mikkelsen
Fotos: Svend Erik Mikkelsen