En søndag i "Kvadratet"

Udsigt_fra_LangmosenSøndag den 31. januar var vi på morgentur med 10 caretakere. Turen var egentlig planlagt til Kærbjerg Skov. Men grundet jagt rykkede vi til Astrup Nørskov og gik en tur syd for Langmosen.

I den kolde morgen var der ikke meget liv i fuglene. Alle fik vist lært sortmejsens kald, som var mest aktiv på næsten hele turen. Vi hørte dog også Topmejse, Spætmejse, Dompap, Kvækerfinke, Grønsisken, Sumpmejse og en håndfuld Hulduer. Vi var heldige at se et par ræve, der hyggede sig i skovbunden, ligesom der blev spottet to Træløbere og hørt en tredje.

Stor Flagspætte hørte og så vi flere gange. Den valgte også at underholde os under den medbragte kaffe og madpakke, som blev indtaget på en bakketop med udsigt over Langmosen. Her er for øvrigt gode forhold for traner. Men på trods af, at vores cheffuglekigger havde et langt øre ude efter tranerne, var de dog ikke til stede.

Noget af turen gik gennem kedelige ”gran-marker”. Her var vi heldige at høre Lille Korsnæb. Men ellers er der ikke meget liv i den ensformige træproduktion.

Sortsspaettevaerksted_Astrup_Noerskov             Spaaner_fra_sortspaettevaeksted

 

Turen videre førte os gennem en rigtigt fedt stykke skov, som nærmest kan betegnes som urørt skov. Her fik gamle træer lov at forfalde: væltede træer og veterantræer imellem hinanden giver en god biodiversitet. Her fandt vi et meget frisk værksted fra en Sortspætte, der havde pulveriseret en udgået gren.

Kaffepause_Astrup_Noerskov

Vi nåede nu Brændmosen, hvor et af højdepunkterne på turen – en Stor Tornskade lod sig beskue. Den må vi holde øje med i fremtiden. Vi fik også set en af de to reder, sandsynligvis en Musvåge, som jeg har fundet i skoven. Vi så et par Musvåger kredse over os tæt på reden. Så det bliver spændende, om der kommer liv i reden. Den anden rede er muligvis en ravnerede. Vi hørte og så Ravne i området, så det er ikke usandsynligt.

Turen sluttede af med et kig ud over Madum Sø. Her var ikke meget at komme efter. Men nogle overflyvende Sangsvaner og Grågæs kom dog forbi.

En rigtig hyggelig tur. Skulle flere have lyst til at deltage i Rold Skov gruppens ture er man meget velkommen. Vi vil lægge dem i kalenderen, så alle kan se, hvornår de er. Man er også meget velkommen til at kontakte Anders Horsten på mail: anders_horsten@hotmail.com

Turen foregik i Kvadraterne DD18 og DD19.

Tekst: Gitte Holm
Fotos: Anders Horsten