En præmietur med flere sidegevinster

Praemietur_Hugorminien_Jens_Oestergaard

Vinderne fra DOF Nordjyllands konkurrence (for voksne) ved Outdoormessen i Aalborg 10.-12. februar 2017 var alle indbudt til en rundtur i Vejlerne. Turen blev gennemført d. 23. april 2017.

Turen startede ved “Naturrum Vejlerne” midt på Bygholmvejle dæmningen. Her gav udstillingen om områdets historie og fuglelivet i Vejlerne en god intro til besøget i de i alt 5 fugleskjul/tårne, der var udvalgt. Dagens vejr var sol fra en skyfrihimmel, 8 grader og lidt rigelig blæst – men absolut godt fuglekiggervejr.

Inden dagens første fugle var spottet, var det dog 2 af de lokale hugorme, som tiltrak sig stor interesse. Flotte zig-zag stribede hanner i stærkt sollys lige i kanten af busparkeringspladsen lokkede folk meget tæt på.

Fra fugleskjulet var der rigtig mange fugle at se, men næsten endnu flere fuglekiggere! En seniorhøjskole dukkede nemlig op med en busfuld kursister. Vi stor i tre og fire rækker inde i skjulet, for at alle kunne komme til. Vi blev der heldigvis længst, og så en del fugle, efter det store rykind fordampede. Ud over grå- og bramgæs samt gæslinger så vi bl.a. 4 slags ænder, hættemåger, sølvmåger, rødben, lille skallesluger han, klyder, 2 havørne og en ræv på jagt!

 

F41A4904_edited-1

Da højskolen åbenbart skulle samme tur som os, valgte vi at køre avet om, så Tømmerby Fjordtårnet var næste stop. Her var det rørhøgen der tog det meste af interessen. Oppustede svaner og svaner på rede samt den lovede frokostpause var også i fokus. Men lige inden pausen, var der en af deltagerne, der igen kiggede efter hugorme, og hun fandt 2-3 stykker i græsset langs stien. Der blev også fundet 2 hamme, hvoraf den ene var helt intakt med bl.a. hoved og øjne.

Kærup Holme skjulet viste sine evner ved at fremtrylle 2 rørspurve og nok en rørhøg. Netop som vi forlod skjulet, var der en odder, der lod sig beskue, mens den krydsede den lille landtange lige udenfor!

Han Vejle skjulet havde nu den nye udsigtsplatform på plads, og et par rørhøge gav opvisning. Selv om gangbroen var forlænget betragteligt ud i rørskoven, var der ingen småfugle der lod sig se. Rørdrummen “paukede” til gengæld nogle få gange. Vi så også et par gråstrubede lappedykkere, men det var gennem en del rør, så identifikationen var noget usikker.

Praemietur_Hugorm_i_Skudlinien_Jens_OestergaardEfter kaffe og brownie-kage gik turen til Kraptårnet. Her var rørdrummens lydakrobatik nok engang hørligt, men ellers var en flok på 16 traner og nok et par rørhøge hovedattraktionerne. Forskellige ænder på rede, var også synlige, da en venlig teleskopejer lod os kigge med.

Nu var dagens program til ende, og afskeden blev taget på Kraptårnets parkeringsplads. Her blev det givet udtryk for, at det ikke var sidste gang deltagerne var på fugletur. Sidegevinsterne i form af hugorme, ræv og odder gjorde heller ikke oplevelsen mindre.

Tak til jer der deltog, tak for de mange spørgsmål, jeres åbenhed og gode humør.

 

Tekst: Jens Østergaard
Foto: Jens Østergaard og Børge Søndergård