Efterårs-GråmejserNordtur til Als Odde, Mariager Fjord og Havnø

DSC_7694I Region Nordjyllands sydøstlige afkrog, Als Odde, var der indbudt til gråmejsetur i efterårets første måned. Vejret var efterårsagtigt, dog til den lune side, men alligevel mødte 22 deltagere op denne dag, – tirsdag den 8. september. Mange deltagere har været trofaste igennem mange år. Nogle er relativ nye deltagere, som måske er på vej til at være stabile deltagere, og på denne tur var der to helt nye, som ikke har været med før. Velkommen til jer og velkommen til alle deltagere. Vi håber I alle vil få ny viden om fuglenes og naturens forunderlige verden, en masse gode oplevelser i fællesskab med andre mennesker, nye bekendtskaber og måske nye venner. DSC_2927

Hvad kunne vi så byde på af fugleoplevelser denne dag? Fra P-pladsen på Odden var der først og fremmest et meget flot lys ud over Kattegat. Et smukt samspil mellem sol og skyer, vand og land. Grågæs på den anden side af regionsgrænsen ”råbte” nærmest: ”Bliv på jeres side af fjorden, – vi vil have stedet for os selv, i fred for menneskelige forstyrrelse”. En gruppe Lysbuget Knortegæs fandt sig åbenbart forstyrret. De trak ud mod Kattegat, hvor andre allerede var – 95 i alt.

Nogle deltagere havde lyst til at gå en mindre tur, for at komme tættere på kystens vadeflader og for at se, hvad der fandtes. Andre blev ved P-pladsen for at opleve hvilke fugle, der kom forbi. Fugle fra begge gruppers iagttagelser gav ikke mange arter. De vigtigste var fx: Islandsk Ryle 1, Gul Vipstjert 3, Landsvale 60, Stor Regnspove 360, Strandskade 14, Mudderklire 2, samt Skarv 200 og Pibeand 27. Desuden lå der 35 Spættet Sæler ude på en revle.

DSC_3039Efter en kaffepause kørte vi mod Haslevgårde, hvor en lokal deltager havde set en del vadefugle i den forgangne weekend. Men med 13 biler viste det sig umuligt at kommer dertil ad små sommerhusveje. Vejen var ca. 50 m inde lukket, opdagede de forreste biler, da de var drejet fra. Vi tog en hurtig beslutning med de lokale deltageres hjælp og råd, om at få vendt hele kortegen og køre tilbage til Als mole neden for kirken. Det var ikke så ringe et valg endda, for her var der god plads til alle biler. De vigtigste fugleobs her var: Havørn 1, der havde travlt med at fortære et bytte ude på en revle, Lysbuget Knortegås 23, Hvidklire 12, Fiskehejre 20, Toppet Skallesluger 5 og 900 Hættemåger samt flere andre arter.DSC_7691

På den grønne flade strand neden for kirken, står der rigeligt med borde/bænke, så der var plads til alle at sidde med madpakkerne i lunt solskinsvejr. En lokal kvinde var interesseret i at høre om, hvem vi var, der i så stor flok havde indtaget pladsen. Hun havde dog en klar egeninteresse i at få vores opmærksomhed. Der er pt. en lokal vindmøllesag, som mange protesterer imod, og hun var interesseret i at få opbakning til protesten. Den lod vi dog gå videre til lokale folk, der følger sagen og evt. rejser den i vores lokalbestyrelse.

Efter dette lille indslag på turen besluttede vi turledere at slutte dagen af i Lille Vildmose. Vi havde set længe på Havørnen i Als, så nu var ønsket hos flere at se Kongeørn. Den fik vi set, endda i to eksemplarer hængende i luften over Høstemark Skov. Ud over dem stod der mindst 4 Sølvhejrer i de vandfyldte tørvegrave, samt 20 Lille Lappedykker, Dobbeltbekkasin 4 og en Sortklire. Sidste mål af fugleoplevelser for dagens tur var at finde de tre Trane, der var meldt af andre fuglekiggere i Vildmosen. To gamle med en unge stod i en gravebane tæt ved Brandvagttårnet. Det var sådan set det, men en Rørhøg ville lige sige farvel med sin jagende opvisning hen over rørskoven, mens vi tog afsked med hinanden.

DSC_0260 (2)

 

Tekst og Fotos: Svend Erik Mikkelsen