DOFbasen 2013

Endnu et fugleår er slut og det er på tide at gøre status, samt se tilbage på 2013 med nordjyske briller. Selv har jeg personligt har haft mange gode fugle i kikkerten i 2013, især i mit eget lokal område hvor jeg ofte lufter kikkerten i Løgstør områdes mange små hot-spots. En de bedste dage var da en Havørn trækker direkte hen over Løgstør, hvilken uventet oplevelse! Eller jeg i flere dage havde fornøjelse af Grå Fluesnapper i min lokale park. Men Ismågen, Sneuglen og Hvidvinget Måge ved Hanstholm var da bestemt også store og dejligt (jule)oplevelse! Husk der venter gode fugleoplevelser alle steder og selv de meste kedelige ture kan pludseligt indeholde overraskelser. Men husk at taste dem i DOFbasen!

Havlit ved Løgstør Havn den 29. december 2013. En helt almindelig dansk fugl der sjælden forekommer i Limfjorden. Disse to er det 4. fund i følge DOFbasen.dk der i 2013 er set inde i selve Limfjorden. Foto: Brian Lyngsøe Nilsson.

Havlit ved Løgstør Havn den 29. december 2013. En helt almindelig dansk fugl der sjælden forekommer i Limfjorden. Disse to er det 4. fund i følge DOFbasen.dk der i 2013 er set inde i selve Limfjorden. Micro-birding når det er bedst! Foto: Brian Lyngsøe Nilsson.

Men hvad med DOFbasen? For hele Danmark er der i skrivende stund blevet indtastet 1.259.960 observationer i 2013, heraf 105.840 observationer fra det nordjyske. Dette er desværre en tilbage gang fra tidligere år på ca. 15.000 observationer i det nordjyske, men på den anden side vil frivillige observatører kom og gå. Og det skal jo også være lysten der driver værket.

I Nordjylland er der i 2013 registeret 307 forskellige fuglearter, hvoraf 34 er SU-arter. 1556 lokaliteter er blevet benyttet af 542 observatører, begge tal er en fremgang i forhold til sidste år. Og der er bestemt kommet flere observatører til i DOFbasen. Hele 2013 har jeg modtaget hele 86 bruger-oprettelsesanmodninger, hvoraf de 68 er blevet oprettet, mens 18 allerede var oprettet i forvejen. Især november måned havde hele 21 oprettelsesanmodninger, men det var også november måned at der var Atlas 3 infomøde i Aalborg!

Af ynglefugle er der også kommet observationer med hjem i notesbogen for Nordjylland i 2013. Hele 574 indtastninger hvilket er det bedste siden 2009 med 612 ynglefugleobservationer. Men forsat skal der lyde en opfordring til at indtaste yngleforekomsterne, de har stor værdi! Noget der især for betydning for det kommende Atlas 3.

Atter skal der lyde et varmt velkommen til nye bruger af DOFbasen, såvel de der allerede laver et stort arbejde med indtastninger fra Nordjylland. Flot arbejde! Og atter skal der gøres opmærksomt på at der ledes efter en ny DOFbasekoordinator for Nordjylland. Læs mere her, måske er det noget for dig?

Godt nytår!
Brian Lyngsøe Nilsson, Løgstør.
DOFbasekoordinator Nordjylland.